KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

TUTKIMUS: Vesilintupopulaatiot ja -yhteisöt ympäristön tilan seurannassa

 
koristeviiva

Vesilintupopulaatiot ja -yhteisöt ympäristön tilan seurannassa


Tavoite

Kehittää pesivän vesilinnuston seurantaa osana valtakunnallista linnustonseurantaohjelmaa, seurata vesilinnuston muutoksia Pohjois-Savossa. Tuloksia hyödynnetään linnuston ja habitaattien suojelussa ja hoidossa.

Avainsanat

kosteikot, habitaatit, vesilinnut, populaatiomuutokset, yhteisöjen rakenne, linnustonseuranta

Kesto

pitkäaikainen seurantatutkimus

Tutkimusryhmä

Vastuullinen tutkija Jukka Kauppinen

Yhteistyökumppanit

Luonnontieteellinen keskusmuseo / Dos. Risto A. Väisänen, tutkija Esa Lammi
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos / Dos. Hannu Pöysä
Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos / MMT Veli-Matti Väänänen

Julkaisut

Menetelmät

Kauppinen, J. 1980:
Sorsalintujen pesivän kannan laskentametodeista ja niiden virhelähteistä. (Summary: Sources of error in estimation methods of breeding waterfowl populations). - Lintumies 15: 74-82.

Kauppinen, J. 1983:
Methods used in the census of breeding ducks in Northern Savo (Finland) at the beginning of the breeding season. - Finnish Game Res. 40: 49-81.

Kauppinen, J. 1986:
Vesilinnusto järvien tilan arvioinnissa ja seurannassa. - Lintumies 21: 132-139.

Kauppinen, J., Koskimies, P. & Väisänen, R.A. 1986:
Vesilintujen kiertolaskentaohjeet. - Kirjassa: Linnustonseurannan havainnointiohjeet, Helsingin yliopiston eläinmuseo, ss. 42-48.

Kauppinen, J., Koskimies, P. & Väisänen, R.A. 1991:
Waterfowl round count. Kirjassa: Koskimies, P. & Väisänen, R.A., Monitoring bird populations. Zoological Museum, Finnish Museum of Natural History, Helsinki, ss. 45-53.

Elinympäristö, populaatiot, populaatioiden seuranta sekä suojelu

Kauppinen, J. 1973:
Muutamien Kiuruveden järvien linnuston suhteista. - Savon Luonto 5: 61-69.

Kauppinen, J. 1976:
Riistaveden lintujärvien linnusto (Summary: The breeding fauna of two eutrophic lakes in central Finland). - Lintumies 11: 46-50.

Kauppinen, J. 1976:
Pohjois-Savon lintujärvet ja niiden suojelu. - Pohjois-Savon seutukaavaliiton julkaisuja A: 25. 29 s.

Kauppinen, J. 1983:
Pohjois-Savon kuikkainventointi. - Siivekäs 4: 43-49.

Kauppinen, J. 1984:
Pohjois-Savon järvilinnustosta. - Siivekäs 5: 104-110.

Kauppinen, J. & Pakarinen, R. 1984:
Pohjois-Savon kuikat. - Siivekäs 5: 111-116.

Tiainen, J., Toivanen, J. & Kauppinen, J. 1984:
Karujen pikkujärvien vesilinnusto Etelä- ja Keski-Suomessa. - Siivekäs 5: 150-153.

Kauppinen, J. 1986:
Vesilintujen elinympäristön valinta. - Linnut 1986, I Suomen lintutieteen kongressi, s. 14.

Kauppinen, J. & Tuomainen, J. 1986:
Laulujoutsenen leviämishistoria, esiintyminen ja elinympäristö Pohjois-Savossa. - Siivekäs 7: 33-39.

Lammi, E., Kauppinen, J., Koskimies, P., Väisänen, R.A. & Wikman, M. 1987:
Vesilintukantojen kehitys ja poikastuotanto kesällä 1987. - Riistantutkimusosaston tiedote 68: 1-5.

Lammi, E., Kauppinen, J., Koskimies, P., Väisänen, R.A. & Wikman, M. 1987b:
Ennakkotietoja kesän 1987 vesilintulaskennoista.- Lintumies 22: 172.

Lammi, E., Kauppinen, J., Koskimies, P., Pöysä, H. & Väisänen, R.A. 1988:
Population monitoring of the Finnish waterfowl in 1986-87. - Lintumies 23: 61-65 (in Finnish with English summary).

Kauppinen, J. 1993a:
Densities and habitat distribution of breeding waterfowl in boreal lakes in Finland. - Finnish Game Res. 48: 24-45.

Kauppinen, J. 1997b:
Wigeon, Anas penelope. In: Hagemeijer, W.J.M. & Blair, M.J. (eds.), The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance. p. 86-87. T. & A. D. Poyser.

Kauppinen, J. & Pakarinen, R. 1997:
Black-throated Diver, Gavia arctica. In: Hagemeijer, W.J.M. & Blair, M.J. (eds.), The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance. p. 2-3. T. & A. D. Poyser.

Berndt, R.K. & Kauppinen, J. 1997:
Pintail, Anas acuta. In: Hagemeijer, W.J.M. & Blair, M.J. (eds.), The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance. p. 95-96.

Ruokolainen, K. & Kauppinen, J. 1999 (toim.):
Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto. Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 5. 343 s.

Kauppinen, J. & Väänänen, V.-M. 1999:
Factors affecting changes in waterfowl populations in eutrophic wetlands in the Finnish lake district. - Wildl. Biol. 5: 73-81.

Kauppinen, J. 2005:
Mikä on paljon, mikä liian vähän? Lintukantojen arvioista laskentoihin. - Linnut -vuosikirja 2004: 137-138.

Kauppinen, J. 2006:
Laulujoutsenen voittokulku. - Siivekäs 26: 41-48.

Kauppinen, J. 2007:
Tuomiojärven linnusto. - www.tuomiojärvi.fi (Tietoa Tuomiojärvestä, Pesivä linnusto)

Yhteisöjen rakenne ja dynamiikka:

Kauppinen, J. & Väisänen, R.A. 1993:
Ordination and classification of waterfowl communities in south boreal lakes. - Finnish Game Res. 48: 3-23.

Kauppinen, J. 1995a:
Temporal variation in the wetland waterfowl communities of the Finnish lake district. - Ornis Fennica 72: 145-153.

Kauppinen, J. 1995b:
Seuraisimmeko yhteisöjä? Vesilintuyhteisöjen dynamiikkaa. - Linnut 1995, III Suomen lintutieteen kongressi, Oulu. Abstracts. s. 20.

Kauppinen, J. 1997a:
Structure of breeding waterfowl communties in boreal lakes. An approach to monitoring waterfowl communities. - Kuopio University Publications C. Natural and Environmental Sciences 59. 56 s.

Kauppinen, J. 1997c:
Tuli sotka suora lintu. - Suonne 1: 110-116.

Kauppinen, J. 1997e:
Waterfowl communities in relation to stability of populations in oligotrophic and eutrophic lake types in theFinnish lake district. - Manuscript.

Kauppinen, J. 1999:
Järvi-Suomen vesilinnuston historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. - Riistantutkimuksen tiedote 156: 4-6.

Kauppinen, J., 2004:
Yhdessäoloa, oleilua... Havaintoja telkkäpoikueen "järjestyksestä". - Siivekäs 25: 34.

Kauppinen, J., 2004:
Yhdessäoloa, liikkumista... Joutsenperheen vaihtoehdot. - Siivekäs 25: 34-35.


lintupopulaation silmämääräistä seurantaa

Pesä vedessä
« tutkimus