KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

TUTKIMUS: Tuli metsien rakenteen hoidossa ja monimuotoisuuden suojelussa

 
koristeviiva

Tuli metsien rakenteen hoidossa ja monimuotoisuuden suojelussa

Tavoite

Laaja yhteistyöhanke, jossa tutkitaan tulen roolia boreaalisen metsän ekologiassa, erityisesti hyönteisten, kasvien ja sienten monimuotoisuuden ylläpitäjänä. Tavoitteena on tuottaa käytännön metsätalouteen sovellettavaa tietoa tulen merkityksestä metsänhoidossa. Museo on mukana lahottajasieniä koskevassa osatutkimuksessa.

Avainsanat

hakkuutähde, käävät, maapuu, mänty, tuli, uhanalaiset

Kesto

2000-


Tutkimusryhmä

Vastuullinen tutkija Jari Kouki (Joensuun yliopisto)
Muita jäseniäKaisa Junninen (Joensuun yliopisto)
Pertti Renvall

Yhteistyökumppanit

Helsingin yliopisto, kasvimuseo
Joensuun yliopisto, metsäekologian ja metsänhoidon huippututkimusyksikkö
Metsäntutkimuslaitos
Metsähallitus

Julkaisut

Junninen, K., Kouki, J. & Renvall, P. 2008:
Restoration of natural legacies of fire in European boreal forests: an experimental approach to the effects on wood-decaying fungi. - Canadian Journal of Forest Research 38: 202-215.

« tutkimus