KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

TUTKIMUS: Puijon käävät

 
koristeviiva

Puijon käävät


Tavoite

Hankkeessa tutkitaan Puijon, monella tavalla Kuopion keskeisimmän metsäalueen, puuta lahottavia sieniä. Lajiston kattavan inventoinnin lisäksi tavoitteena on kartoittaa kaikki uhanalaisten ja harvinaisten kääväkkäiden esiintymät ja tuottaa näin Puijon hoitoa, käyttöä ja suojelua ohjaavaa tarkkaa tietoa.


Avainsanat

Kuopio, lahottajasienet, monimuotoisuus


Kesto

1999-


Tutkimusryhmä

Vastuullinen tutkija Pertti Renvall


Yhteistyökumppanit

Kuopion kaupunki, ympäristösuojelutoimisto
Pohjois-Savon ympäristökeskus

Julkaisut

Renvall, P. 1999:
Kuopion Puijon Pihlajaharjun ja ympäristön kääpälajistoselvitys.
-Tutkimusraportti 6 s. + karttaliite, Kuopion luonnontieteellinen museo, Kuopio.

kuva« tutkimus