KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

TUTKIMUS: Pesimälinnuston muutokset

 
koristeviiva

Pesimälinnuston muutokset


 

Tavoite

-selvittää mm. arkisto- ja kokoelmatietoihin nojautuen tiettyjen lajien ja alueiden linnuston pitkäaikaismuutoksia sekä muutosten syitä Pohjois-Savossa

-ohjata ja koordinoida pesimälinnuston seurantatutkimuksia mm. luonnonsuojelusuunnittelua ja hoitoa silmällä pitäen


Avainsanat

linnuston seuranta, populaatiot


Kesto

seurantatutkimus, alkoi 1998


Tutkimusryhmä

Vastuullinen tutkija Jukka Kauppinen

Koordinaattoreita / yhteistyötahoja

Kuopion luonnontieteellinen museo
Kuopion ympäristötoimisto
Pohjois-Savon lintutieteellinen yhdistys Kuikka
Luonnontieteellinen keskusmuseo
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Riistantutkimusosasto
Oulun yliopiston biologian laitos

Julkaisuja

Kauppinen, J. & Ukkonen, M. 1982:
Puijon pesimälinnusto (Summary: The breeding avifauna of the forest area Puijo). - Kulumus 3: 1-80.

Kauppinen, J. 1999:
Järvi- Suomen vesilinnuston historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. - Riistantutkimuksen tiedote 156:4-6.

Ruokolainen, K. & Kauppinen, J. (toim.) 1999:
Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto. - Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 5. 343 s

Kauppinen, J. 2005:
Mikä on paljon, mikä liian vähän? Lintukantojen arvioista laskentoihin. - Linnut -vuosikirja 2004: 137-138.

Kauppinen, J. 2006:
Kansanpuheesta seuranta-aineistoihin - käsityksiä metsäriistan paljoudesta ja vähyydestä. - Suomen Riista 52: 76-84.

Kauppinen, J. 2006:
Laulujoutsenen voittokulku. - Siivekäs 26: 41-48.
linnunpönttö puussa

« tutkimus