KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

TUTKIMUS: Munjärven alueen kasviston nykytilan kartoitus Äänisen Karjalassa 1800-luvun lopun ja sotavuosien 1941-44 tietojen pohjalta

 
koristeviiva

Munjärven alueen kasviston nykytilan kartoitus Äänisen Karjalassa 1800-luvun lopun ja sotavuosien 1941-44 tietojen pohjalta


Tavoite

Munjärven läheisten lehto- ja lettoalueiden putkilokasvilajistoa kartoitetaan Äänisen Karjalassa alueilla, joilla suomalaiset kasvitieteilijät ja luonnonharrastajat tekivät huomattavaa kasvitieteellistä tutkimustyötä 1800-luvun lopulla sekä sotavuosina 1941-44. Näiltä vuosilta on maamme kasvimuseoihin kertynyt runsaasti kasvinäytteitä Itä-Karjalan alueelta, ja hankkeessa pyritään selvittämään kasviston nykytilaa vertaamalla aiempia ja nykyisiä havaintotietoja.

Avainsanat

Itä-Karjala, putkilokasvit


Kesto

hanke aloitettiin v. 2001


Tutkimusryhmä

Vastuullinen tutkija Outi Vainio

muut jäsenetLL Jaakko Savola, Kalevalankatu 48, 76100 Pieksämäki

Yhteistyökumppanit

Alexei Kravchenko, Venäjän Tiedeakatemia, Karjalan tutkimuskeskus

Julkaisut

Savola, J. 2000: Sota-ajan kasvitiedettä Itä-Karjalassa. - Luonnon Tutkija 104(2):55-69.

Savola, J. & Vainio, O. 2002: Kasvilöytöjä Munjärveltä Äänisen Karjalasta vuosilta 1870-2001. - Lutukka 18(2):35-48.


Näyttelyt

Itä-Karjalan kasveja Munjärveltä
Kuopion museo 9.4.-2.6.2002
Pieksämäki, Poleenin kirjasto 1.-25.10.2002.

Rahoitus

Pohjois-Savon ympäristökeskus
Kuopion kaupunki
kuva
 
kuva
 
 
kuva« tutkimus