KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

TUTKIMUS: Luonto, maisema, ihminen - ekologinen ja ympäristöesteettinen näkökulma

 
koristeviiva

Luonto, maisema, ihminen - ekologinen ja ympäristöesteettinen näkökulma


Tavoite

Selvittää miten luonto ja maisema on ymmärretty ekologisena ja esteettisenä tekijänä, miten luontoa kuvaillaan ja arvotetaan.

Avainsanat

yhteisöekologia, maisemaekologia, maisemahistoria, ympäristöestetiikka

Tutkimusryhmä

Vastuullinen tutkija Jukka Kauppinen

Julkaisut

Kauppinen, J. 1997:
Tuli sotka suora lintu. - Suonne 1: 110-116.

Kauppinen, J. & Ruokolainen, K. 1999:
Pitkä taival. Katkelmia Pohjois-Savon lintututkimuksen ja -harrastuksen historiasta. - Kirjassa Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto, ss. 9-61.

Kauppinen, J. 2002:
Koklolorotusta, kirrin tirritystä. Kuultua, tunnistettua, nimettyä. - Linnut 37: 14-18.

Kauppinen, J. 2005:
Merkkejä maisemassa. - Julkaisussa Lintukoto, Metsästä maailmalle, s. 6-11. Kuopion taidemuseon julkaisuja 29.

Kauppinen, J. 2005:
Avoin maisema. Ääriviivat, muodot, värit ja vaikutelmat. - Julkaisussa Lintukoto, Metsästä maailmalle, s. 48-51. Kuopion taidemuseon julkaisuja 29.

Kauppinen, J. 2005:
Olioiden ulottuvuudet. Museo ei jätä vastaamatta diversiteetin haasteeseen. - Museo 43 (1): 22-23.

Kauppinen, J. 2005:
Lintujen tiet. Luonnonhistoriallinen museo avautuu lapsille hämmästyttävänä havaintojen, kokemusten ja kertomusten maailmana. - Museo 43 (2): 36-38.

Kauppinen, J. 2006:
Kansanpuheesta seuranta-aineistoihin - käsityksiä metsäriistan paljoudesta ja vähyydestä. - Suomen Riista 52: 76-84.

Kauppinen, J. 2007:
Monta kieltä. Jukka Kauppinen kokoaa puhetta monimuotoisuudesta ja ilmiömuseosta. - Museo 45 (1): 22-24.


egyptiläisiä luontoaiheisia kaiverruksia

« tutkimus