KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

TUTKIMUS: Metsänhoidon vaikutukset lahottajasieniin

 
koristeviiva

Metsänhoidon vaikutukset lahottajasieniin

Tavoite

Aiheeseen liittyy useita erillisiä yhteistyötutkimuksia, joissa sekä tutkimusryhmä että yhteistyökumppanit vaihtelevat aihepiirin mukaan. Tutkimuksissa selvitetään erilaisten metsänkäsittelytapojen vaikutuksia puuta lahottaviin sieniin, erityisesti kääpiin. Keskeisenä teemana on puun luonnollisten lahoamisprosessien suojelu ja luonnollisesta lahoamisesta riippuvaisten sienten biologia. Tällä hetkellä tutkitaan metsäluonnon avainbiotooppien merkitystä kääpälajiston monimuotoisuuden kannalta sekä toisen hakkuukierron metsien lahottajasienilajistoa.

Avainsanat

hakkuutähde, kelo, käävät, lahopuu, maapuu, poimintahakkuu, siemenpuuhakkuu, uhanalaiset

Kesto

1996-


Tutkimusryhmä

Pertti Renvall
Anna-Liisa Sippola (Lapin yliopisto)

Yhteistyökumppanit

Helsingin yliopisto, kasvimuseo
Lapin yliopisto, arktinen keskus
Metsäntutkimuslaitos

Julkaisut

Halme, P., Kotiaho, J., Yli-Sirniö, A-L., Hottola, J., Junninen, K., Kouki, J. Lindgren, M., Mönkkönen, M., Penttilä, R., Renvall, P., Siitonen, J. & Similä, M. 2009:
Perennial polypores as indicators of annual and red-listed polypores. - Ecological Indicators 9: 256-266.

Sippola, A-L. & Renvall, P. 1999:
Wood-decomposing fungi and seed-tree cutting: A 40-year perspective. - Forest Ecology and Management 115: 183-201.

Sippola, A-L., Siitonen, J. & Renvall, P. 2000:
Metsän rakenteen ja metsänkäsittelyn vaikutukset lahopuun määrään ja laatuun sekä kovakuoriais- ja kääpälajistoon Lapin metsänrajametsissä. – Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 30: 115-141.

Sippola, A-L., Lehesvirta, T. & Renvall, P. 2000:
Poimintahakkuun vaikutukset tuoreen kankaan kuusikoiden kääpälajistoon Pohjois-Kainuussa. – Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 779: 15-28.

Sippola, A-L., Lehesvirta, T. & Renvall, P. 2001:
Effects of selective logging on coarse woody debris and diversity of wood-decaying polypores in eastern Finland. - Ecological Bulletins 49: 243–254.

Sippola. A.-L., Mönkkönen, M., Renvall, P. & Kangasmäki, K. 2004:
Avainbiotoopin koon ja puuston rakenteen merkitys Kolin kansallispuiston kääpälajiston suojelulle. - Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 915: 73-90.

Sippola, A-L., Mönkkönen, M. & Renvall, P. 2005:
Polypore diversity in the herb-rich woodland key habitats of Koli National Park in eastern Finland. - Biological Conservation 126: 260-269.
« tutkimus