KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

TUTKIMUS: Laulujoutsen

 
koristeviiva

Laulujoutsen


Tavoite

Selvittää laulujoutsenen leviämiseen, runsauteen ja menestymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä tarkastella lajin merkitystä suomalaisen kulttuurin osana.


Avainsanat

laulujoutsen, luonnonsuojelu, ympäristökulttuuri; elinympäristövaatimukset, pesuekoko, kuolinsyyt


Kesto

seurantatutkimus, alkoi 1980-luvulla


Tutkimusryhmä

Vastuullinen tutkija Jukka Kauppinen

Yhteistyökumppanit

riistantutkijat
dos. Antti Haapanen


Julkaisuja

Kauppinen, J. & Tuomainen, J. 1986:
Laulujoutsenen leviämishistoria, esiintyminen ja elinympäristö Pohjois-Savossa. - Siivekäs 7: 33-39.

Kauppinen, J. 1993:
Densities and habitat distribution of breeding waterfowl in boreal lakes in Finland. - Finnish Game Res. 48: 24-45.

Kauppinen, J. 1999:
Laulujoutsen (Cygnus cygnus). Kirjassa Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto, ss. 82-86.

Kauppinen, J., 2004:
Yhdessäoloa, liikkumista... Joutsenperheen vaihtoehdot. - Siivekäs 25: 34-35.Laulujoutsen pesällään

Laulujoutsen uimassa

Laulujoutsenen pesä

« tutkimus