KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

TUTKIMUS: Lahottajasieniyhteisöjen rakenne ja dynamiikka Koilliskairan myrskytuhoalueilla

 
koristeviiva

Lahottajasieniyhteisöjen rakenne ja dynamiikka Koilliskairan myrskytuhoalueilla

Tavoite

Hanke on seurantatutkimus, jossa selvitetään puuta lahottavien sienten yhteisöjen kehittymistä ja aukkodynamiikkaa Jaurujoen myrskytuhoalueen (Sirkka-myrsky v. 1985) männiköissä ja kuusikoissa. Tutkimus alkoi v. 1987-88, jolloin alueella tehtiin alustava katselmus ja koealavalinta.

Lahottajasieniyhteisöjen kehittymistä on seurattu itiöemäinventointien (v. 1992-93, 2001) avulla, ja seurantaa on tarkoitus jatkaa mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on sukupolvelta toiselle siirtyvä "ikuinen" seuranta. Tutkimuksen yhteydessä kartoitetaan samalla koko Koilliskairan kääväkäslajistoa.

Avainsanat

kuusi, käävät, myrskytuhoaukot, maapuu, mänty

Kesto

1987-


Tutkimusryhmä

Vastuullinen tutkija Pertti Renvall

Yhteistyökumppanit

Helsingin yliopisto, kasvimuseo
Metsäntutkimuslaitos
Metsähallitus, Urho Kekkosen kansallispuisto
« tutkimus