KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

TUTKIMUS: Kuopion Keskimmäinen - lintujärven kehitys

 
koristeviiva

Kuopion Keskimmäinen - lintujärven kehitys


Tavoite

Selvittää rehevän, umpeenkasvavan pikkujärven linnuston lyhyt- ja pitkäaikaismuutoksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Seurantatietoja käytetään kosteikkoalueiden hoito- ja suojelusuunnitteluun.

Tutkimuskohde kuuluu valtakunnalliseen linnustonseuranta- ja kosteikkojensuojeluohjelmaan. Rehtori Antti Reinikaisen aineisto 1930-luvulta ja Kauppisen 1960-luvulta alkaen tarjoavat perustaa linnuston pitkäaikaismuutosten seurantaan.


Avainsanat

kosteikot, linnuston muutokset, ympäristön seuranta


Kesto

pitkäaikainen seurantatutkimus, aineistoa useiden vuosikymmenien ajalta.


Tutkimusryhmä

Vastuullinen tutkija Jukka Kauppinen

Yhteistyötahot

ympäristöviranomaiset
Kuopion ympäristötoimisto
riistantutkijat

Julkaisuja

Kauppinen, J. 1976:
Riistaveden lintujärvien linnusto. (Summary: The breeding fauna of two eutrophic lakes in central Finland). - Lintumies 11: 46-50.

Kauppinen, J. 1983:
Methods used in the census of breeding ducks in Northern Savo (Finland) at the beginning of the breeding season. - Finnish Game Res. 40: 49-81.

Kauppinen, J. 1995:
Temporal variation in the wetland waterfowl communities of the Finnish lake district. - Ornis Fennica 72: 145-153.

Kauppinen, J. 1997:
Structure of breeding waterfowl communities in boreal lakes. An approach to monitoring waterfowl communities. - Kuopio University Publ. C. Natural and Environmental Sciences 59. 56 s.

Ruokolainen, K. & Kauppinen, J. (toim. ) 1999:
Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto. - Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 5. 343 s.

Kauppinen, J. 2005:
Mikä on paljon, mikä liian vähän? Lintukantojen arvioista laskentoihin. - Linnut -vuosikirja 2004: 137-138.
Joutsenia uimassa

järvikuva

torni

pitkospuut
« tutkimus