KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

TUTKIMUS: Ennallistamistoimien vaikutus Kuopion Vuorilammen metsien monimuotoisuuteen

 
koristeviiva

Ennallistamistoimien vaikutus Kuopion Vuorilammen metsien monimuotoisuuteen

Tavoite

Hanke on ennallistamistoimien seurantatutkimus ja liittyy EU:n LIFE-projektiin "Pohjois-Savon lehtipuuvaltaiset luonnonmetsät ja lehdot". Hankkeessa tutkitaan lahopuun aktiivisen lisäämisen vaikutuksia Kolmisopen - Neulamäen (Vuorilammen) metsien lahottajasieniin, kovakuoriaisiin ja linnustoon. Koealojen lajiston peruskartoitus tehtiin v. 1999 ja tutkimukseen liittyvä lahopuun lisääminen v. 1999-2000. Lajiston kehitystä seurataan v. 2002 lähtien viiden vuoden välein.

Avainsanat

Biodiversiteetti, kovakuoriaiset, käävät, lahopuu, linnut

Kesto

1999-


Tutkimusryhmä

Vastuulliset tutkijatPertti Renvall (käävät)
Eino Savolainen (kovakuoriaiset)
Jukka Kauppinen (linnut)
Muut jäsenetOlof Biström, Helsingin yliopisto, eläinmuseo

Yhteistyökumppanit

Kuopion kaupunki, ympäristönsuojelutoimisto
Kuopion kaupunki, tekninen virasto/metsä- ja kalatalous
Pohjois-Savon ympäristökeskus
Helsingin yliopisto, eläinmuseo
Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos

Julkaisut

Biström, O. & Savolainen, E. 2000:
Tropiphorus elevatus -kärsäkäs löydetty Kuopiosta (Coleoptera, Curculionidae). - Sahlbergia 5: 40.
kuva

kuva

kuva

kuva

kuva

kuva

kuva
« tutkimus