KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

TUTKIMUS: Ennallistamisen vaikutus kasvistoon ja kasvillisuuteen Kuopion Pölkkypuronsuolla ja Halmejoella

 
koristeviiva

Ennallistamisen vaikutus kasvistoon ja kasvillisuuteen Kuopion Pölkkypuronsuolla ja Halmejoella

 

Tavoite

Hankkeessa tutkitaan kuusenpoiston ja suon vesitalouden palauttamisen aiheuttamia lajistonmuutoksia ruoho- ja heinäkorpi -tyypin suolla Vuorilammen-Kolmisopen alueella Kuopiossa. Aiemmin pelloksi raivattu ja 1900-luvun alussa kuuselle istutettu suo pyritään ennallistamaan poistamalla osa istutuskuusista, tukkimalla ojat ja palauttamalla purouoman juoksu luonnonmukaiseksi. Vedenpinnan kohoamisen aiheuttamia muutoksia kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuudessa seurataan. Hanke liittyy EU:n rahoittamaan Life -projektiin Pohjois-Savon lehtipuuvaltaiset luonnonmetsät ja lehdot.


Avainsanat

Kuopio, ennallistaminen, lajistonmuutokset, Life -projekti


Kesto

hanke aloitettiin v. 2000


Tutkimusryhmä

Vastuullinen tutkija Outi Vainio

muut jäsenetAnne Grönlund
Timo Perätie

Yhteistyökumppanit

Pohjois-Savon ympäristökeskus
Kuopion kaupungin ympäristönsuojelutoimisto

Julkaisut
kuva

Pölkkypuronsuon metsää

Pölkkypuronsuon metsää
« tutkimus