KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

TUTKIMUS

 
koristeviiva

Tutkimus

Kuopion luonnontieteellinen museo on perustamisestaan lähtien harjoittanut monipuolista eläin- ja kasvitieteellistä tutkimustoimintaa. Useimmat meneillään olevista tutkimushankkeista ovat monivuotisia yhteistyöprojekteja yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeiden yhteydessä kartutetaan museon tieteellisiä kokoelmia.Tutkimushankkeet


Eläintiede

Pesimälinnuston muutokset
Kuopion Keskimmäinen - lintujärven kehitys
Laulujoutsen
Vesilintupopulaatiot ja -yhteisöt ympäristön tilan seurannassa
Kallaveden ja Keiteleen muikun hedelmällisyystutkimus
Ennallistamistoimien vaikutus Kuopion Vuorilammen metsien monimuotoisuuteen
Päivänkorentojen taksonomia ja levinneisyys Suomessa
Uhanalaiset päivänkorennot Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Luonnon ja maiseman monimuotoisuus - ekologinen ja ympäristöesteettinen näkökulma
Pohjois-Savon liito-oravat


Kasvitiede

Kuopion uhanalaiset kasvit
Ennallistamisen vaikutus kasvistoon ja kasvillisuuteen Kuopion Pölkkypuronsuolla
Tikankontti- ja tummaneidonvaippaesiintymien seurantaa Pohjois-Savossa
Munjärven alueen kasviston nykytilan kartoitus Äänisen Karjalassa 1800-luvun lopun ja sotavuosien 1941-44 tietojen pohjalta
Kuopion puistopuiden lahottajasienet
Puijon käävät
Ennallistamistoimien vaikutus Kuopion Vuorilammen metsien monimuotoisuuteen
Kääväkkäiden taksonomia, levinneisyys ja ekologia
Metsänhoidon vaikutukset lahottajasieniin
Tuli metsien rakenteen hoidossa ja monimuotoisuuden suojelussa
Lahottajasieniyhteisöjen rakenne ja dynamiikka Koilliskairan myrskytuhoalueilla


« etusivu