KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

TOIMINTA-AJATUS

 
koristeviiva
 

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kuopion luonnontieteellinen museo harjoittaa luonnontieteellistä museotointa ja toimii luonnontieteellisenä maakuntamuseona Pohjois-Savossa. Museon tehtävänä on edistää erityisesti itäisen Suomen luonnon monimuotoisuuden tuntemusta, kartoitusta, tutkimusta ja säilymistä, dokumentoida tietoa luonnon tilasta ja sen muutoksista tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tarpeisiin, edistää ja tukea ympäristökasvatusta sekä alansa harrastustoimintaa.

Museo toteuttaa tehtäväänsä

  • kartuttamalla, säilyttämällä ja tekemällä tunnetuksi kokoelmiaan
  • harjoittamalla alansa tutkimus-, näyttely-, julkaisu-, opetus- ja valistustoimintaa
  • toimimalla alansa asiantuntijana ja antamalla lausuntoja
  • tekemällä yhteistyötä muiden museoiden, oppilaitosten, tieteellisten laitosten, järjestöjen ja viranomaisten kanssa
  • suorittamalla muut toimialaansa kuuluvat tehtävät

(Kuopion kaupunki, Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 7.6.2011 § 66)  
» historia 
 
« etusivu