KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO


KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO OPASTAA
Luonnontieteellinen museo opetuksen ja kasvatuksen tukena

UUTTA JA VANHAA LUONNOSTA,
ALUEELLISTA JA PAIKALLISTA AINEISTOA

 

Kuopion museo 1900-luvun alussamyyränporras
MUSEON KIRJOJA SEKÄ MUITA JULKAISUJA AIHEPIIREITTÄIN

MUSEON JULKAISUSARJAA

Kirjeitä pastori KyyhkyselleMuseoherroja ja Puijon tutkijoitasavon_linnusto250.jpghm_kansi01_w550h628.jpgkuo_kasvit250.jpg


Kuopion luonnontieteellinen museo harjoittaa toiminta-ajatustaan tukevaa julkaisutoimintaa. Museo julkaisee lähinnä yleistajuisia luonnontieteellisiä artikkeleita ja laajempia, varsinkin itäsuomalaiseen luontoon, luonnontutkimukseen ja luontoharrastukseen sekä museon omaan historiaan ja toimintaan liittyviä teoksia.


Lisää tietoa julkaisuista:


KULUMUS
http://www.kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/julkaisut/kulumus.html
Museo julkaisee tieteellisessä muodossa ilmestyvää suomenkielistä sarjaa Kulumus, jossa on julkaistu artikkeleita lähinnä alan tutkijoiden, viranomaisten ja harrastajien käyttöön.

. . .

KUOPION LUONNONTIETEELLISEN MUSEON JULKAISUJA
http://www.kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/julkaisut/julkaisuja.html
Laajempaa asiakaskuntaa palvelevassa sarjassa Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja on ilmestynyt eriaiheisia kirjoja ja kirjasia. Näitä julkaistaan epäsäännöllisin välein.


 

 

OTTEITA, ARTIKKELEITA JA LINKKEJÄ AIHEPIIREITTÄIN

MUSEO, LUONNONHISTORIA


Kuopion museon juhlanäyttelystä 2007
 
ELÄMÄÄ, ELÄMISKESKUKSIA
Luonnontieteellinen museo opastaa
pedaali_pedafooni2B_lyhenne.pdf (426kt)
Pedafooni 2B, 2010, Jukka Kauppinen
enwald luennoivaakaviiva


KIRJASTA HÄMMÄSTYTTÄVÄ MONIMUOTOISUUS (Kauppinen 2007):

Hämmästyttävä monimuotoisuusELÄMÄ, LUONTO JA MUSEO
hmm_10_19_elamaluontojamuseo_net.pdf (3077kt)
Hämmästyttävä monimuotoisuus, Jukka Kauppinen 2007, ote kirjasta

. . .

MIHIN MAISEMIIN OLEMME SIJOITTUNEET
hmm_20_29_mihinmaisemiinolemmesijoittuneet_net.pdf (5494kt)
Hämmästyttävä monimuotoisuus, Jukka Kauppinen 2007, ote kirjasta

. . .

IHMEELLINEN ERILAISUUS
hmm_216_221_Ihmeellinen_erilaisuus_net.pdf (1329kt)
Hämmästyttävä monimuotoisuus, Jukka Kauppinen 2007, ote kirjasta

. . .

ILMIÖ JA KOKEMUKSELLINEN TIETO
– ELÄMÄNKESKUS JA YKSILÖN OLEMASSAOLO
hmm_222_225_ilmio_ja_kokemuksellinen_tieto_net.pdf (1016kt)
Hämmästyttävä monimuotoisuus, Jukka Kauppinen 2007, ote kirjasta


tyttöjä museossa

vaakaviiva


KUOPION HAMINALAHDEN VON WRIGHT -VELJEKSET
kpsl_10_13_haminalahdenveljekset_net.pdf (1307kt)
Artikkelista Pitkä taival – Katkelmia pohjoissavolaisen lintututkimuksen ja harrastuksen historiasta
Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto, Kauppinen & Ruokolainen 1999, ote kirjasta

. . .

FERDINAND VON WRIGHT – LUONNON SYLISSÄ.
http://wright.taidemuseo.kuopio.fi/
Kuopion taidemuseo

. . .

MATTI KARPPANEN, LINTUMAALARI
kpsl_20_26_mattikarppanen_net.pdf (2468kt)
Artikkelista Pitkä taival – Katkelmia pohjoissavolaisen lintututkimuksen ja harrastuksen historiasta
Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto, Kauppinen & Ruokolainen 1999, ote kirjasta.

. . .

KARPPASEN PIHAKOTKAT
hmm_118_karppasen_pihakotkat_net.pdf (619kt)
Hämmästyttävä monimuotoisuus, Jukka Kauppinen 2007, ote kirjasta

. . .

LINTU RISTITTIIN SIRRIPEIPPOSEKSI
linturistittiinsirripeipposeksi.html
Jukka Kauppinen, julkaistu Siivekäs-lehdessä 2005, 26:49-50

. . .

VON WRIGHT KULTTUURIPOLKU
http://vwrightpolku.kuopio.fi
von Wright kulttuuripolku


 

PUIJON LUONTOA

Puijon kuusikkoa talvellaPUIJON TUTKIMUSTA JA SUOJELUA
MERKINTÖJÄ MAISEMASTA, METSÄSTÄ JA LINNUISTA
puijontutkimusta_net.pdf (1485kt)
Jukka Kauppinen

. . .

LEHTOJA JA LAHOPUUTA – PUIJON KASVEISTA JA SIENISTÄ
Pertti_Renvallin_esitys_Puijo_080918_net.pdf (4187kt)
Kuopion kaupungin ympäristökeskus, Puijo-seminaari, Pertti Renvall


 

KASVIEN MAAILMAA

KIRJASTA KUOPION KATOAVA KASVIMAAILMA
(Pertti Renvall, Reino Fagersten, Jorma Knuutinen & Outi Vainio, 2002):

Kuopion katoava kasvimaailmaMITÄ UHANALAISUUS ON?
kkkm_10_11_mitauhanalaisuuson_net.pdf (547kt)
Kuopion katoava kasvimaailma, P. Renvall, R. Fagersten, J. Knuutinen & O. Vainio, 2002, ote kirjasta

. . .

UHANALAISUUDEN SYYT
kkkm_12_13_uhanalaisuudensyyt_net.pdf (558kt)
Kuopion katoava kasvimaailma, P. Renvall, R. Fagersten, J. Knuutinen & O. Vainio, 2002, ote kirjasta

. . .

KUOPION KASVIEN TULEVAISUUS
kkkm_18_19_kuopionkasvientulevaisuus_net.pdf (564kt)
Kuopion katoava kasvimaailma, P. Renvall, R. Fagersten, J. Knuutinen & O. Vainio, 2002, ote kirjasta


vaakaviiva


LAHOPUU ON ELÄMÄÄ
kont_lahopuu_1_net.pdf (143kt)

. . .

KEMIALLISTA SODANKÄYNTIÄ LAHOPUUSSA
kont_lahopuu_2_net.pdf (176kt)


 

ELÄIMET – TOTTA JA TARUAwrightin kuikka

 

KUIKKA, POHJOIS-SAVON MAAKUNTALINTU
kpsl_70_71_kuikka_net.pdf (907kt)
Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto, Kauppinen & Ruokolainen 1999, ote kirjasta

. . .

KUIKKAIN KARTTA
hmm_30_32_Kuikkain_kartta_net.pdf (739kt)
Hämmästyttävä monimuotoisuus, Jukka Kauppinen 2007, ote kirjasta

. . .

kuikka, matti karppanen
KUIKAT JA KONSTMANNIT
JÄRVILINNUN ALKUKANTAISUUS – FAKTOJA JA TARINAA
hmm_33_37_Kuikat_ja_konstmannit_net.pdf (1057kt)
Hämmästyttävä monimuotoisuus, Jukka Kauppinen 2007, ote kirjasta

. . .

KANSA KUIKAN PARISSA
AJAN JA SÄÄN TIETÄJÄT – KANSAN TIETOA, TOSIASIOITA
hmm_38_41_Kansa_kuikan_parissa_net.pdf (599kt)
Hämmästyttävä monimuotoisuus, Jukka Kauppinen 2007, ote kirjasta

. . .

MUUTTUVA LUONTOSUHDE. KALASTAJA KUIKKA - AIKANAAN MYÖS VAINOTTU.
- Gavia 3: 6-13. Jukka Kauppinen 2010:
http://www.kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/pdf/muuttuva_luontosuhde_jk_g3.pdf (286kt, s.6-13)
http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/gavia/ladattavat/gavia3.pdf (960kt, koko lehti)


vaakaviiva


pohjankiisloja Kuopion luonnontieteellisen museo kokoelmista
LAULUJOUTSEN
kpsl_82_86_laulujoutsen_net.pdf (1411kt)
Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto, Kauppinen & Ruokolainen 1999, ote kirjasta

. . .

LAULUJOUTSEN, MENESTYJÄ – Paluu, uusia ympäristöjä
laulujoutsen2011_net.pdf (2074kt)

. . .

LAULUJOUTSENEN VOITTOKULKU
laulujoutsenenvoittokulku_NET.pdf (573kt)
Jukka Kauppinen, julkaistu Siivekäs-lehdessä 2005 (26: 41-48)


vaakaviiva

VESILINTUJEN RUNSAUDEN MUUTOKSIA - SEURANTAA SYITÄ
LyhytVesilinnustonpitkaaikaismuutoksia_net.pdf (3810kt)
Jukka Kauppinen 2010

 

 

 

vesilintuja

. . .

MIKÄ ON PALJON, MIKÄ LIIAN VÄHÄN?
LINTUKANTOJEN ARVIOISTA LASKENTOIHIN
linnutvk2004_138_139_mikaonpaljon_net.pdf (138kt)
Jukka Kauppinen, julkaistu Linnut-vuosikirjassa 2004, 137-138

. . .

KANSANPUHEESTA SEURANTA-AINEISTOIHIN
– KÄSITYKSIÄ METSÄRIISTAN PALJOUDESTA JA VÄHYYDESTÄ
suomen_riista_2006_52_76_84_kansanpuheesta_net.pdf (220kt)
Jukka Kauppinen, julkaistu Suomen Riista -lehdessä 2006, 52: 76–84

. . .

VALTAKUNNALLISTA LINNUSTON SEURANTAA
http://www.fmnh.helsinki.fi/seurannat/
Luonnontieteellinen keskusmuseo

. . .

BENJAMIN STÅHLBERGIN PESÄPÖNTÖT
stahlbergin_pesapontot_net.pdf (145kt)
Kuopion luonnontieteellinen museo, Jukka Kauppinen, 2003

. . .

LINNUNPÖNTTÖJÄ RIPUSTAMAAN
linnunponttojaripustamaan_net.pdf (118kt)
Kuopion luonnontieteellinen museo, Jukka Kauppinen, 2003

. . .

PÖNTTÖJEN RAKENNUSOHJEET
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/linnunponttojen_rakennusohjeet.shtml
BirdLife Suomi ry


 

KERTOMUKSIA, TORNIHUONEEN ISTUNTOJA

KLYY:n kokous Kuopion museossa 1930-luvullaLINTUJEN TIET
museo_2005_2_36_38_lintujentiet_net.pdf (642kt)
Jukka Kauppinen (Museo-lehti 2/2005)

. . .

ILLANSUUN HETKET
illlansuunhetket.html
Jukka Kauppinen


pohjankiisloja Kuopion luonnontieteellisen museo kokoelmista

 

MUITA LINKKEJÄ

Luonnontieteellinen keskusmuseo
fmnh.helsinki.fi/

. . .

Luonnontieteellinen keskusmuseo, seurannat
fmnh.helsinki.fi/seurannat

. . .

Riistantutkimus/riistakantojen runsaus
www.rktl.fi/riista/riistavarat

. . .

BirdLife
www.birdlife.fi

. . .

Pohjois-Savon Lintuyhdistys Kuikka
www.lintuyhdistyskuikka.net

. . .

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys
http://www.sll.fi/pohjois-savo/klyy


 

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO OPASTAA
<<

 | 

vaakaviiva