Rubus arcticus – Mesimarja

 

Taimentuotanto

Mesimarjan viljeleminen on monivaiheinen prosessi. Taimet tuotetaan istuttamista varten juurenpalojen tai mikrolisäyksen avulla:

Kasvin lisäämistä juurenpaloista voi kokeilla istuttamalla emokasvit harvakseltaan penkkiin hyvään maahan. Taimi kasvattaa pitkät juuret, joissa on juurisilmuja. Seuraavana vuonna taimi kaivetaan maasta ja leikellään juuresta palasia. Palaset istutetaan ruukkuihin tai maahan.

Mikrolisäyksessä kasvin perimää ei muuteta jalostuksen tai geenimanipulaation keinoin, vaan yhdestä emoyksilöstä monistetaan lukemattomia taimia. Hyvin pieni emoyksilön osa asetetaan steriilille ravinnealustalle ympäristöön, missä valorytmi muistuttaa kesän kasvukautta. Hyvissä kasvuoloissa kasvinosasesta jakaantuu pian taimi, joka saadaan monistumaan nopeasti ja tehokkaasti kasvutekijöiden avulla. Menetelmän avulla taimet pidetään puhtaina taudeista ja tuholaisista.


Mesimarjan kasvaminen siemenestä

Mesimarjan siementaimessa on syvälle ulottuva ohut pääjuuri, josta kasvaa pitkiä vaakasuoria haaroja. Juuren haaroihin muodostuu jälkisilmuja, joiden kehittyminen ilmaversoiksi
tekee mesimarjan kasvullisesta lisääntymisestä
erittäin tehokasta. Uusia versoja ilmestyy
kasvukauden edetessä jopa metrin
päähän emoyksilöstä.

Juurisilmujen runsauteen perustuu
myös mesimarjan kyky
valloittaa pioneerikasvina
nopeasti uusia, kilpailuttomia
kasvupaikkoja.


Mikrolisäyksen vaiheet (suljettu steriili astia)

  1. monistettavan kasvin silmu tai verso puhdistetaan mikrobeista
  2. silmua/versoa kasvatetaan ravintoalustalla
  3. versoon kehittyy uusia silmuja ja versoja
  4. versonkärjet jaetaan osiin ja monistetaan ravintoalustalla
  5. taimet kasvatetaan istutettaviksi ruukkuihin
  6. valmis taimi istutetaan viljelmälle