KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO


TIETOA, KOKEMUKSIA, KERTOMUKSIA


Luonnontieteellinen museo opetuksen ja kasvatuksen tukena


SisällysI: LUONNONTIETEELLINEN MUSEO, OPETUS JA KASVATUS

TAVOITE JA LÄHTÖKOHTA

MUSEOAJATUS

Kokoelmat, tutkimus, opetus ja valistus
Tänään ja tulevaisuudessa
Seudullinen ympäristökulttuuri
Ympäristöesteettinen ja -eettinen näkökulma

TUTKIVAA JA KOKEMUKSELLISTA OPPIMISTA JA KASVATUSTA
– TOSIASIOITA JA LUOVAA KERTOMUSKULTTUURIA

Luonto – monta näkökulmaa ja kokemusta, monta kieltä:
Biologiaa, kotiseututietoutta, historiaa, äidinkieltä, estetiikkaa...

Liitetiedostot:
Lintujen tiet
Illansuun hetket
Kokemuksellisuus ja kertomukset – malleja ja käytäntöä
Kokemuksellista oppimista
Luonnon ja kulttuurin sidos – esimerkkinä kuikka

Liitetiedostot:
Kuikka, Pohjois-Savon maakuntalintu
Kuikkain kartta
Kuikat ja konstmannit. Järvilinnun alkukantaisuus – faktoja ja tarinaa
Kansa kuikan parissa. Ajan ja sään tietäjät – kansan tietoja, tosiasioita


II: KÄYTÄNNÖN SUUNNITELMIA, EHDOTUKSIA JA ESIMERKKEJÄ OPETUSAIHEIKSI JA TEEMOIKSI

Museo ympäristöalan toimijana – museon oman toiminnan, merkityksen ja historian esittely
Yhteys museokokoelmista ja -tutkimuksista opetukseen, valistukseen ja ympäristökasvatukseen
Näyttelyt opetusta palvelemaan
Opetuskokoelmat aktiiviseen käyttöön
Opettaja, opas, museolehtori? Museon henkilökunta mukana opetus- ja kasvatustyössä
Luontokoulu- ja kerhotoiminta ympäristökasvatuksessa ja -opetuksessa
Yhteishankkeita museoiden kesken
OPPIMATERIAALIA, SYVENTÄVÄÄ TIETOA
– LUONNONTIETEELLISEN MUSEON TEEMOJA

YHTEISELLE TAIPALEELLE

MUSEON MAHDOLLISUUKSIA PERUSKOULUN YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIEDON SEKÄ BIOLOGIAN OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEEN
Ympäristökasvatus peruskoulun viidennellä luokalla – oppimistavoitteita
Kouluopetuksen odotuksia: sisältökokonaisuuksia
Museon tarjoamia mahdollisuuksia
1. Paikalliseen ympäristökulttuuriin ja sen historiaan tutustuminen
2. Maastokohteet, museon näyttelyt ja oheismateriaalit
3. Eliökunnan kokonaisuuden hahmottaminen sekä lajien tunnistaminen
4. Ohjattu kasvien keruu
5. Sienituntemus
6. Eliöiden sopeutuminen erilaisiin elinympäristöihin – esimerkkejä
7. Luonnon monimuotoisuus ja ihmisen vastuu ympäristöstä
Liitetiedostot:
Mitä uhanalaisuus on?
Uhanalaisuuden syyt
Kuopion kasvien tulevaisuus
Museon julkaisuja


KIRJALLISUUTTA

LOPPUSANAT

 

ALKUUN
<<

 | 

I
LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
OPETUS JA KASVATUS
TAVOITE JA LÄHTÖKOHTA
>>

vaakaviiva