KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

7. Luonnon monimuotoisuus ja ihmisen vastuu ympäristöstä

Tieto ja keskustelu luonnon monimuotoisuudesta eivät ole pelkästään asiantuntijoiden ja syvällisesti luontoon perehtyneiden harrastajien asia, vaan osallistuvaa kansalaisuutta, ympäristötietoisuutta ja -vastuuta. Yhteiskunnan ajankohtaiseen puheeseen liittyy monitahoinen ympäristökulttuuri, joka koskee muun muassa ympäristöekologista tutkimusta ja suunnittelua, ympäristöpoliittisia ratkaisuja, ympäristöfilosofista ajattelua ja ympäristöestetiikkaa. Kaikille näille on oma kielensä, johon tutustuminen suo mahdollisuuden ympäristön vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiseen sekä ympäristökulttuuriseen vaikuttamiseen.

Luonnontieteellinen museo voi avata omalta osaltaan monimuotoisuustietoa ja virittää keskustelua biodiversiteetin käsitteistä, sisällöstä ja tulkinnasta.   

* Koulussa tai museokäynnillä pohditaan luonnon monimuotoisuuden sisältöä: mitä se on? Kerrotaan esimerkkejä.

Museossa tarkastellaan lajeja ja lajiryhmiä, niiden muotoja ja rakenteita. Pohditaan, miten biodiversiteettiä voisi ilmaista (esim. lajit ja niiden erilaisuus, lajimäärät). Tuodaan esille paikallista lajistoa. Museo tarjoaa oheisaineistoa julkaisuissaan.

Perehdytään uhanalaisuus-käsitteeseen ja syvennetään aihetta paikallisin esimerkein vaikkapa julkaisusta "Kuopion katoava kasvimaailma" (2002). 

 

herroja250.jpg savon_linnusto250.jpg kuo_kasvit250.jpg kansi_hammastyttavamonim.jpg


AVAA:

MITÄ UHANALAISUUS ON? (pdf, 429kt)
(Kuopion katoava kasvimaailma)

UHANALAISUUDEN SYYT (pdf, 442kt)
(Kuopion katoava kasvimaailma)

KUOPION KASVIEN TULEVAISUUS (pdf, 417kt)
(Kuopion katoava kasvimaailma)

MUSEON JULKAISUJA

 

 

vaakaviiva

6. Eliöiden sopeutuminen erilaisiin
elinympäristöihin – esimerkkejä
<<

 | 

Kirjallisuutta
>>

vaakaviiva