KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

6. Eliöiden sopeutuminen erilaisiin elinympäristöihin – esimerkkejä

Luonnontieteelliset museot kokoelmineen, tutkimuksineen, julkaisuineen ja näyttelyineen työskentelevät paljolti lajien ja populaatioiden parissa, ja samat kysymykset – lajien esiintyminen ja sopeutuminen erilaisissa ympäristöissä – tulevat esiin myös koulujen opetuksessa. Ympäristön muuttuessa eliöiden selviäminen ja tulevaisuus on entistä ajankohtaisempi puheenaihe. Museo voi osallistua tähän keskusteluun omin seuranta- ja tutkimusaineistoin. Paikallinen ja seudullinen tieto kiinnostanee yhä laajempaa yleisöä ja sille on käyttöä oheisaineistona opetuksessa. 

* Museo esittelee tutkimus- ja seurantatuloksiaan esimerkkeinä eliöiden sopeutumisesta erilaisiin elinympäristöihin. Aiheeseen soveltuvat tutkimustulokset saatetaan esille verkkosivuille julkaisujen muodossa ja voimavarojen mukaan myös opetuskäyttöön ”jalostettuina”. Esillä voisivat olla muun muassa seuraavat teemat:

- Kukat ja hyönteiset (esimerkkinä vaikkapa Puijon Konttilan niittylajisto tai koulun lähiniitty)
- Puiden lahottajasienet
- Kolopuut, kolontekijät ja kolopesijälinnut (samassa yhteydessä tutustutaan linnunpönttöihin, rakennetaan niitä ohjeiden mukaisesti, sijoitetaan koulun läheisyyteen, seurataan niiden käyttöä ja huolletaan)
- Vesilintujen sopeutumisilmiöt (ruumiinrakenne, nokka ja elinympäristö)
- Laulujoutsenen sopeutuminen järviluontoon (sopeutuminen erilaisiin elinympäristöihin, pesimismenestys)

 

 

vaakaviiva

5. Sienituntemus
<<

 | 

7. Luonnon monimuotoisuus ja ihmisen vastuu ympäristöstä
>>

vaakaviiva