KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

3. Eliökunnan kokonaisuuden hahmottaminen sekä lajien tunnistaminen

Museon näyttely- ja opintokokoelmien merkitys ympäristökasvatukselle ja opetukselle muiden oppimateriaalien joukossa on ainutlaatuinen: vain museolla on käytössään aidot näytteet.

Näytteet edustavat yksilöitä ja lajeja. Lajien esittely voi olla systemaattista eliökunnan kokonaisuutta hahmottavaa tai ekologisesti, esteettisesti tai muulla tavoin järjestetty.

Lajit ja niiden tieteellisesti järjestellyt kokonaisuudet ovat osa eliöiden systemaattista järjestelmää. Lajien erilaisuus ja  runsaus on avain luonnon monimuotoisuuden ymmärtämiseen.

* Sekä museon perusnäyttelyiden että vaihtuvien näyttelyiden valinnassa ja toteutuksessa painotetaan opetuksen ja ympäristökasvatuksen tavoitteita. Samoin periaattein kehitetään opintokokoelmia.

Lainattavat opintokokoelmat (lähinnä linnut ja nisäkkäät) pyritään saamaan paremmin käyttäjien ulottuville. Kokoelmia kasvatetaan, ensisijaisina painopisteinä ovat talvilinnut ja kolopesijät.

Uutena eliöryhmänä opintokokoelmiin otetaan hyönteiset, ensi vaiheessa perhoset ja kovakuoriaiset. Myös kasveista ja sienistä kehitetään opintokokoelmaa – ryhmittelynä saattaisi kouluja palvella parhaiten lajien rajattu, elinympäristökohtainen valinta. Peruskoulun viidesluokkalaisten opetusohjelmaan kuuluu erityisesti niityn, pientareen ja puutarhan lajisto.

 

 

vaakaviiva

2. Maastokohteet, museon näyttelyt ja oheismateriaalit
<<

 | 

4. Ohjattu kasvien keruu
>>

vaakaviiva