KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

Kosteikot

Kosteikot – ennen muuta, matalat reheväkasvustoiset järvet rantoineen – tarjoavat erinomaisen tutustumiskohteen erilaisiin ympäristötyyppeihin ja niiden eliöihin. Omakohtainen havainnointi syventää monimuotoisuuden ymmärtämistä ja luonnon arvostamista.

Rehevälle lintujärvelle suuntautuva loppukeväinen kaukoretki suo mahdollisuuden perehtyä pesiviin järvilintuihin ja niiden elinympäristövaatimuksiin, samoin lajien erilaisiin sopeutumisilmiöihin.    

Aiheeseen on mahdollista tutustua myös museon perusnäyttelyssä, jossa on esitetty vesilintulajistoa järvityypeittäin. Verkkosivut syventävät edelleen aihepiiriä.


* Keväisen kosteikkoretken kohteena voisi olla Kuopiossa Riistaveden Keskimmäinen, jonka linnustosta museolla on seurantatietoja 1930-luvulta alkaen. Lintutorni ja pitkospuut helpottavat pienryhmien liikkumista ja havainnointia.

Retkeen liittyen tai sen sijaan perehdytään museossa eri järvityyppeihin ja niiden pesivään lintulajistoon. Luonnontieteellisen museon verkkosivuille tullaan kokoamaan Keskimmäisen linnustotietoja ja muitakin järvilinnustoa koskevia aineistoja. Vastaisuudessa laaditaan raportti Keskimmäisen pesivästä linnustosta ja sen muutoksista ympäristökasvatuksen ja kosteikkojen suojelun näkökulmasta.   

 

vaakaviiva

Puijon monipuolinen luonto
<<

 | 

3. Eliökunnan kokonaisuuden hahmottaminen sekä lajien tunnistaminen
>>

vaakaviiva

kuva

kaappi