KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

Puijon monipuolinen luonto

Puijon luonto tarjoaa mahdollisuuden metsä- ja niittyekosysteemeihin ja niiden lajistoon (kasveihin ja eläimiin) tutustumiseen. 


* Puijon luontopoluilta voidaan havainnoida metsiä ja niiden eliöstöä. Samoin Konttilan pienoisnäyttely on käytettävissä. Konttilassa voidaan esitellä myös niittyjen kasvilajistoa.

Luonnontieteellisen museon Puijon luontoa koskevat tutkimustulokset kootaan opettajien ja oppilaiden käyttöön museon verkkosivuille. Niistä voidaan laatia ajan oloon myös opetusta palvelevia koosteita.

Luonnontieteellisen museon Kulumus-sarjassa ovat ilmestyneet seuraavat Puijo-julkaisut:

Kauppinen, J. & Ukkonen, M. 1982: Puijon pesimälinnusto. – Kulumus 3: 1-80.
Fagersten, R. 1985: Puijon-Puijonsarven alueen putkilokasvisto. – Kulumus 7: 1-101.
Biström, O., Savolainen, E. & Savolainen, R. 1998: Puijon vanhojen metsien kovakuoriaiset.
– Kulumus 13: 37-56.

Fagersten, R. 2005: Puijon selänteen lehtisammalet. – Kulumus 14: 1-52.

Museon verkkosivuilla on lisäksi Puijon luontoa ja suojelua käsitteleviä koosteita:

Kauppinen, J. 2008:
Puijon tutkimusta ja suojelua. Merkintöjä maisemasta, metsästä ja linnuista.
(pdf, 2774kt)

Renvall, P. 2008:
Lehtoja ja lahopuuta – Puijon kasveista ja sienistä.  
(pdf, 2782kt)

Puijon luonnosta on kerrottu myös Kuopion kaupungin ympäristökeskuksen verkkosivustolla:

http://www.kuopio.fi/ymp.nsf/td/101008125756157?OpenDocument

 

 

Konttilan opastuskeskuksen näyttelyt perehdyttävät omalta osaltaan Puijoon (ks. oheiset teksti- ja kuvakoosteet).

 

 


 

 

 

vaakaviiva

1. Paikalliseen ympäristökulttuuriin ja sen historiaan tutustuminen
<<

 | 

Kosteikot
>>

vaakaviiva