KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

2. Maastokohteet, museon näyttelyt ja oheismateriaalit

Paikallisiin elinympäristöihin ja niiden eliölajeihin tutustutaan maastoretkien lisäksi museon näyttelyissä ja tulevaisuudessa yhä enemmän museon opintokokoelmia ja verkkosivuja hyödyntäen. Museon tuottamat julkaisut tarjoavat syventävää tietoa.


Lähiympäristöön voidaan tutustua vaikkapa kiinnittämällä huomio kaupunkiluontoon ja kulttuurilajistoon, niin kasvistoon kuin eläimistöönkin. Samalla korostetaan kaupunkiluonnon merkitystä viihtyisyystekijänä. 


* Tutustutaan lähipuistojen ja torin kulttuurilajistoon, lähinnä eläimiin (oravat, varikset, naakat ja muut kulttuurin seuralaiset). Pohditaan, miten kyseiset lajit tulevat toimeen varsinkin talvisaikaan. Tunnistetaan ruokintapaikkojen tavallisimpia lintulajeja. Maastokäyntiä syvennetään museossa: etsitään, tunnistetaan ja nimetään talvista lajistoa. Tietoja lintulajien esiintymisestä ja runsaudesta voidaan syventää kirjasta ”Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto” (1999).

Lähiluonnon kasvilajistoon tutustuttaessa on käytettävissä museon julkaisema tutkimus ”Kuopion kaupungin alueen puuvartisista koristekasveista” (1983).

 

 

 

vaakaviiva

1. Paikalliseen ympäristökulttuuriin ja sen historiaan tutustuminen
<<

 | 

Puijon monipuolinen luonto
>>

vaakaviiva