KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

Museon tarjoamia mahdollisuuksia

Edellä mainittuja peruskoulun oppimistavoitteita ja -sisältöjä luonnontieteellinen museo voi lähestyä muun muassa näyttelyin ja niiden taustatiedoin, julkaisuin sekä museon verkkosivuilla annettavien muiden tietolähteiden avulla. Museo voi myös suositella sopivia maasto-opetuskohteita ja tarjota niihin liittyviä syventäviä tietoja sekä opettajalle että oppilaille. 

Eliöiden ja elinympäristöjen tuntemusta voidaan lisätä paikallisuutta ja seudullisia erityispiirteitä korostaen muun muassa maastoretkin (havainnointi, kasvien keruu ym.), museokäyntien, opintokokoelmien, museon julkaisujen ja muiden selvitysten avulla. 

 

 

vaakaviiva

Kouluopetuksen odotuksia: sisältökokonaisuuksia
<<

 | 

1. Paikalliseen ympäristökulttuuriin ja sen historiaan tutustuminen
>>

vaakaviiva