KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

Kouluopetuksen odotuksia: sisältökokonaisuuksia

Seuraavassa on lueteltu niitä viidennen luokan biologian oppisisältöjä, jotka liittyvät läheisesti museon toimintatavoitteisiin ja joita voidaan opiskella joko museossa tai hyödyntämällä museon tarjoamia aineistoja. 

Eliöt ja elinympäristöt:

- lähialueiden keskeisen eliölajiston tunnistaminen ja ohjattu kasvien keruu
- niityn, pientareen ja puutarhan lajistoa
- edellytykset kasvien kasvulle
- ruokasienien tuntemus
- eliökunnan kokonaisuuden hahmottaminen ja luokitteleminen
- eliökunnan kehitys ja eliöiden sopeutuminen erilaisiin elinympäristöihin

Luonnon monimuotoisuus:

- luonnon monimuotoisuuden merkitys ja ihmisen vastuu ympäristöstään

 

 

vaakaviiva

Ympäristökasvatus peruskoulun viidennellä luokalla – oppimistavoitteita, museon mahdollisuuksia
<<

 | 

Museon tarjoamia mahdollisuuksia
>>

vaakaviiva