KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

Ympäristökasvatus peruskoulun viidennellä luokalla – oppimistavoitteita

Tässä yhteydessä keskitytään tarkemmin peruskoulun viidennen luokan opetussuunnitelmiin osana niin sanottua kulttuuripolkua, jossa pyritään tarjoamaan Kuopion kaupungin eri kulttuurilaitosten palveluja suunnitellusti koulujen käyttöön. ”Ympäristöpolkua” kulttuuripolun eräänlaisena haarana on haluttu korostaa erityisesti peruskoulun viidennen luokan opetuksessa. Vastauksena näihin odotuksiin on koottu esimerkkejä ja kartoitettu luonnontieteellisen museon tarjoamia mahdollisuuksia. 

Viidennen luokan biologian oppimistavoitteisiin kuuluvat:

- eliökunnan kokonaisuuden hahmottaminen ja eliöiden luokitteleminen
- eliölajien tuntemus, rakenne ja elämä sekä sopeutuminen elinympäristöihin
- luonnossa liikkuminen, luonnon havainnointi ja tutkiminen maastossa
- ympäristölukutaidon kehittäminen, toimiminen ympäristöystävällisesti, huolehtiminen lähiympäristöstä sekä luonnon suojeleminen
- ymmärrys ihmisen toiminnan riippuvuudesta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista maapallolla

Käytännön tavoitteisiin kuuluvat lähialueen yleisimpien kasvien keruu ja tutustuminen johonkin seudun merkittävään luontokohteeseen.

 

 

vaakaviiva

MUSEON MAHDOLLISUUKSIA PERUSKOULUN YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIEDON SEKÄ BIOLOGIAN OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEEN
<<

 | 

Kouluopetuksen odotuksia: sisältökokonaisuuksia
>>

vaakaviiva