KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

OPPIMATERIAALIA, SYVENTÄVÄÄ TIETOA
– LUONNONTIETEELLISEN MUSEON TEEMOJA

Luonnontieteellisen museon tutkimus- ja ympäristöseurantahankkeista, julkaisuista ja näyttelyistä on saatavissa paikallista ja seudullista aineistoa opetuksen ja kasvatuksen käyttöön. Aihekokonaisuudet ovat usein integroitavissa maasto-opetukseen täydentäväksi ja syventäväksi aineistoksi.

Koulut voivat hyödyntää museon aineistoa ympäristötiedon, biologian ja maantieteen oppiaineiden lisäksi muun muassa historian, filosofian, äidinkielen ja kuvataiteen yhteydessä. 

Seuraava luettelo kokoaa niitä teemoja, joista museolla on käytettävissä olevaa aineistoa tai tietämystä tuottaa lähiaikoina opetukseen ja ympäristökasvatukseen soveltuvaa oppimateriaalia:

* Eläinten talvehtiminen (Talvi on monille eläimille ankaraa aikaa. Miksi? Kaikki eläimet eivät pääse talvea pakoon, niin kuin muuttolinnut, jotka siirtyvät etelään, lämpimille seuduille. Jotkut lajit ovat enimmäkseen paikkalintuja, toiset kiertolaisia tai osittaismuuttajia.) Monet eläimet vaihtavat kesäpukunsa talvipukuun. – Museon perusnäyttelyissä tutustutaan talviseen eläimistöön.

* Talventörröttäjät (kasvien talvehtiminen)

* Torilinnut / Kulttuurilinnut (Vieraillaan Kuopion torilla ja tunnistetaan siellä esiintyviä lintulajeja ja pohditaan, miksi ne viihtyvät torilla. Museossa tutustutaan talvi- ja kulttuurilajeihin ja selvitetään mitä ne syövät ja mitkä  niistä käyvät mielellään pihan ruokintapaikalla.)

* Järvet ja vesilinnut: (populaatiot ja yhteisöt, muutokset, sopeutuminen)

* Kuikka (biologia, kansan tieto, äidinkieli, historia…)

* Joutsen (sopeutumisilmiöt)

* Järvien kalat (Kallaveden lajisto, kalastus)

* Niittykasvillisuus ja niittyjen kasvilajisto (Puijon Konttila, opintokokoelmien kasvikansio)

* Kukat ja hyönteiset (Puijon Konttila, opintokokoelmien näytteet)

* Uhanalaiset kasvilajit Kuopiossa (johdantona esim. artikkeli ”Mitä uhanalaisuus on?” (ks. tekstiliite )

* Vanhat puut

* Puut, lahottajasienet, tikat ja kolopesijät (tähän liittyy opintokokoelmien näytelaatikot ”Käävät” sekä ”Kolopesijät”)

* Linnunpöntöt (näytteeksi pönttövalikoima ja ohjeet)

* Olioiden ulottuvuudet: Mietimme monimuotoisuuden sisältöä (johdantona esim. artikkeli ”Olioiden ulottuvuudet”)

* Luonnon arvot: Mietimme mitä kaikkea luonto meille merkitsee. Eläydymme luonnon tapahtumiin (johdantona esim. ”Lintujen tiet”, ks. tekstiliite)  

 

 

vaakaviiva

Yhteishankkeita museoiden kesken
<<

 | 

YHTEISELLE TAIPALEELLE
Luonto, koulu ja museo
>>

vaakaviiva