KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

Yhteishankkeita museoiden kesken

Eri museot voivat eri suunnista lähestyen rikastuttaa asioita ja ilmiöitä omilla aineistoillaan, tietämyksellään ja näkemyksellään. Kuopiossa kulttuurihistoriallinen ja luonnontieteellinen museo (näyttelyt saman katon alla), taidemuseo ja ortodoksinen kirkkomuseo edustavat poikkeuksellisen monipuolisesti itäsuomalaisen luonnon ja kulttuurin tuntemusta. Tilanne on haasteellinen ympäristö-, taide- ja kulttuurikasvatukselle. Kuopion kaupungin museostrategiaan (2008) on koottu yhteisiä toimintalinjauksia, joita voitaneen konkretisoida tapauskohtaisesti yhteishankkeiksi. 

Kuopion luonnontieteellinen museo on tehnyt luonnon tuntemukseen liittyvää museoiden välistä  yhteistyötä ennen muuta näyttelyiden ja julkaisutoiminnan muodossa. Haminalahtelainen lintumaalausperinne on ollut keskeisesti esillä. Luontoaiheinen yhteistyö on toteutunut muun muassa Kuopion taidemuseon julkaisuissa ”Lentämisen kauneus” (1994) ja ”Lintukoto” (2005) sekä luonnontieteellisen museon julkaisuissa ”Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto” (1999) ja ”Hämmästyttävä monimuotoisuus” (2007).

 

 

 

* Sisällöllistä yhteistyötä kehitetään ensivaiheessa luomalla  von Wright -veljesten työtä syventävä yhteys eri museoiden välille. Olemassa olevaa luonnontieteellistä teksti- ja kuva-aineistoa siirretään verkkosivuille ja luodaan linkki Kuopion taidemuseon vastaavaan sivustoon.

 

 

 

 

083_kyyhkyt_OS2.jpg

Kyyhkysiä. Ferdinand von Wright, 1893. Kuopion taidemuseo.


 

 

 

 

 

 

 

 

vaakaviiva

Luontokoulu- ja kerhotoiminta ympäristökasvatuksessa ja -opetuksessa
<<

 | 

OPPIMATERIAALIA, SYVENTÄVÄÄ TIETOA – LUONNONTIETEELLISEN MUSEON TEEMOJA
>>

vaakaviiva

 

Haminalahden taiteilijaveljekset von Wright, suomalaisen lintu- ja maisemamaalauksen sekä lintututkimuksen uranuurtajia.
Kuvat: Kuopion luonnontieteellinen museo ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.


Magnus (1805–1868)


Wilhelm (1810–1887)


Julius (1820–1885)


Ferdinand (1822–1906)