KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

Opettaja, opas, museolehtori?
Museon henkilökunta mukana opetus-
ja kasvatustyössä

Museo-opetuksen lähtökohtana on ollut käytäntö, että opettajat itsenäisesti perehdyttävät oppilaitaan aiheeseen. Museokäynnistä vastaava opettaja on pääosin vastuussa käynnin suunnittelusta, tavoitteen asettelusta ja toteutuksesta. Museo voi tarjota asiantuntemusta ja erityisosaamista muun muassa opastusten, esittelyjen, luentojen, keskustelutuokioiden ja työpajojen muodossa. Tässä työssä ovat usein mukana – museosta ja tilanteesta riippuen – oppaat, museolehtorit, tutkijat, intendentit, amanuenssit ja muu museon henkilöstö.

Museon henkilökunnalla voi olla sellaista erityistä tietoa, taitoa ja kokemusta, jotka voivat tarjota antoisaa lisämaustetta museokävijöille.

Luontoaiheisia ”istuntoja” on Kuopion museossa toteutettu pienryhmille aina päiväkodin lapsista lukion erikoiskurssilaisille. Aiheina ovat olleet muun muassa eläinten talvehtimiskysymykset, joista on tuotettu yhdessä lasten kanssa selviämiskertomusta. Lukiolaisille on pidetty erikoiskursseja yhteisöekologiasta esimerkkeinä vesilinnut ja niiden sopeutumat. Myös muita erikoisopastuksia on toteutettu.  

Museon henkilökunta voi olla monin eri tavoin mukana ympäristökasvatus- ja opetustyössä, muun muassa opetusmateriaalien tuottamisessa ja asiakkaiden kohtaamisessa.

* Museon henkilökunta osallistuu oppimateriaalin tuottamiseen ja voi toteuttaa silloin tällöin myös erikoisopastuksia, -luentoja tai muita esityksiä.

 

CRW_4406_OS2.jpg

 

 

vaakaviiva

Opetuskokoelmat aktiiviseen käyttöön
<<

 | 

Luontokoulu- ja kerhotoiminta ympäristökasvatuksessa ja -opetuksessa
>>

vaakaviiva