KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

Opetuskokoelmat aktiiviseen käyttöön

Lajien tunnistamisen ja eliökunnan kokonaisuuden hahmottamisen kannalta luonnontieteelliset kokoelmat ovat keskeisessä asemassa. Kuitenkin vain harvoilla kouluilla on käytössään omia opetuskokoelmia, ja luonnontieteellisiä museoita on vain siellä täällä harvakseltaan. Niillä paikkakunnilla, joilla museo voi tarjota eliönäytteitä opetuksen ja ympäristökasvatuksen tueksi, hyödynnettäneen tätä mahdollisuutta aktiivisesti.

Luonnontieteellinen museo kokoaa eliönäytteitä tieteellisiin kokoelmiin lähinnä tutkimustarkoituksia varten ja näyttelykokoelmia yleisönäyttelyitä varten. Näiden lisäksi erityiset opintokokoelmat palvelevat  opetusta ja erilaisia harrastustarkoituksia.

Museon näyttely- ja opintokokoelmien merkitys ympäristökasvatukselle ja opetukselle on ainutlaatuinen: vain museolla on käytössään aidot eliönäytteet. Kokoelmaobjektit edustavat yksilöitä, lajeja, populaatioita ja eliöyhteisöjä. Kokoelmat havainnollistavat taksonomisia ja systemaattisia järjestelmiä ja käytäntöjä.

Lajirunsaus ja lajien rakenteellinen monimuotoisuus on avain biodiversiteetin ymmärtämiseen.

Lajien esittely voi olla systemaattisesti eliökunnan kokonaisuutta hahmottavaa tai evolutiivisesti, ekologisesti, esteettisesti tai muuten järjestettyä.

Kuopion luonnontieteellisen museon opintokokoelmiin peruslajistoa on koottu linnuista ja nisäkkäistä, muu osa (lähinnä hyönteiset, kasvit ja sienet) on kehitteillä. 

* Opintokokoelmia kehitettäessä painotetaan opetuksen ja ympäristökasvatuksen erilaisia tavoitteita ja näkökulmia. Tieteelliset kokoelmat ja opintokokoelmat pidetään toisistaan erillään. Erityisessä opiskelutilassa esillä olevat ja siellä tutustuttavat – tai lainattavissa olevat (lähinnä linnut ja nisäkkäät) – opintokokoelmien kokonaisuudet pyritään saamaan nykyistä paremmin käyttäjien ulottuville. Toiminnalle tulisi saada itsenäiseen käyttöön mahdollistavat tilat ja olosuhteet, mielellään näyttelytilojen yhteyteen.

Selkärankaiskokoelmia kartutetaan, ensisijaisina painopisteinä ovat talvilinnut ja kolopesijät. Ajan oloon lähes kaikista kotimaisista lintu- ja nisäkäslajeista pyritään saamaan näyte opetuskokoelmiin.

Uusina eliöryhminä kootaan tähän tarkoitukseen hyönteisiä, ensi vaiheessa perhosia ja kovakuoriaisia. Myös kasveista ja sienistä järjestetään opintokokonaisuuksia – ryhmittelynä saattaisi kouluja palvella systemaattisen esittelyn ohella tai sen sijaan parhaiten lajien elinympäristökohtainen esittely. 

 

mela_pendula_w300.jpg

 

 

vaakaviiva

Näyttelyt opetusta palvelemaan
<<

 | 

Opettaja, opas, museolehtori?
Museon henkilökunta mukana opetus- ja kasvatustyössä
>>

vaakaviiva