KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

Näyttelyt opetusta palvelemaan

Näyttelyt ovat keskeisiä museopedagogisia työkaluja. Näyttelyiden oheistoimintaan voidaan liittää muun muassa opastuksia, keskustelutuokioita ja erilaisia työpajoja, joissa on mahdollista syventää näyttelyiden esiin nostamia asioita, kysymyksiä ja kokemuksia. Myös museon tuottamat esitteet, opiskelutehtävät, julkaisut ja muut taustatiedot täydentävät näyttelyiden antia.

* Museon perusnäyttelyiden kehitys- ja uudistustyössä otetaan huomioon opetuksen ja kasvatuksen näkökohtia sekä oppilaitosten tavoitteita. Museo syventää tiettyjä näyttelyteemoja käytössään olevin keinoin ja pyrkii myös kehittämään ja kokeilemaan pedagogisia menetelmiä yhdessä opettajien, oppilaiden ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Vaihtuvat näyttelyt pyritään suunnittelemaan riittävän pitkäkestoisiksi ja ajoitetaan sillä tavoin, että eri oppilaitokset ehtivät hyödyntää niitä ja kehittää niiden antia parhaaksi katsomallaan tavalla joko itsenäisesti tai yhdessä museon henkilökunnan kanssa. Opettajien koulutuspäivillä ja muilla foorumeilla käsitellään yhteisiä kehitystavoitteita.

 

karhuhuone.jpg

 

 

vaakaviiva

Yhteys museokokoelmista ja -tutkimuksista opetukseen, valistukseen ja ympäristökasvatukseen
<<

 | 

Opetuskokoelmat aktiiviseen käyttöön
>>

vaakaviiva