KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

Yhteys museokokoelmista ja -tutkimuksista opetukseen, valistukseen ja ympäristökasvatukseen

Museon tutkimusohjelmaan kuuluu joukko tutkimuksia ja seurantaohjelmia, joista saadaan paikallista ja alueellista aineistoa eliöistä ja niiden elinympäristöistä. Tässä mielessä luonnontieteellinen museo voi olla kotiseututietouden ja paikallisen identiteetin merkittävä vahvistaja, aktiivinen toimija-tuottaja.

Museon tutkimus- ja seurantahankkeita on esitelty verkkosivuilla keskeisimmät tutkimukset mainiten. Tulokset saattavat joskus jäädä pienehkön asiantuntijapiirin tietoon ja käyttöön. Niillä voi kuitenkin  olla laajempaa kiinnostusta esimerkiksi paikallisena ja alueellisena, asioita syventävänä oppimateriaalina. Niillä saattaa olla myös luontoharrastusta vireyttävä merkitys.    

* Museon verkkosivuilla esitellään tutkimushankkeiden tuloksia. Niitä pyritään  soveltamaan tuottamalla kansantajuisia lukemistoja ja kuvastoja siten, että ne ovat hyödynnettävissä eri oppimisympäristöissä.

Verkkosivuille kootaan lisäksi kirjallisuusluetteloa julkaisuista, jotka palvelevat sekä opettajia että oppijoita. Museon tuottamia julkaisuja avataan eri tavoin myös sisällöllisesti.

 

savon_linnusto250.jpghm_kansi01_w550h628.jpgkuo_kasvit250.jpg

 

 

vaakaviiva

Museo ympäristöalan toimijana – museon oman toiminnan, merkityksen ja historian esittely
<<

 | 

Näyttelyt opetusta palvelemaan
>>

vaakaviiva