KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

Museo ympäristöalan toimijana – museon oman toiminnan, merkityksen ja historian esittely   


 

laatikko002z_OS2.jpg

 


Museo toteuttaa tavoitteitaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, jotka ovat museoiden, tutkimuslaitosten ja viranomaisten lisäksi museopalveluita käyttäviä päiväkoteja, esikouluja, peruskouluja, lukioita, yliopistoja ym. oppilaitoksia.

Museoiden erityisesti lapsille ja nuorille suunnatut toimintamuodot voivat vahvistaa paikallista kulttuuri- ja ympäristötietoisuutta sekä luontoharrastustoimintaa. Samalla kasvatetaan ympäristö- ja kulttuuritietoisia, vastuullisia kansalaisia.

* Museon tavoitteita ja käytännön toimia esitellään eri yhteyksissä luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Kotisivuille tuotettavat aineistot kertovat konkreettisesti museotyöstä ja sen tuloksista. 

Opintokäynneissä, nuorten työharjoittelujaksoissa ym. kontakteissa esitellään museon tavoitteita ja tehtäviä, samoin muussa museotyöhön  tutustumisessa.

 

 

vaakaviiva

II
KÄYTÄNNÖN SUUNNITELMIA, EHDOTUKSIA JA ESIMERKKEJÄ OPETUSAIHEIKSI JA TEEMOIKSI
<<

 | 

Yhteys museokokoelmista ja -tutkimuksista opetukseen, valistukseen ja ympäristökasvatukseen
>>

vaakaviiva