KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

Kokemuksellista oppimista
 
Luonnon ja kulttuurin sidos
– esimerkkinä kuikka

Deweylainen kokemuksellisuus soveltuu monenlaisen ympäristökoulutuksen ja museopedagogiikan perustaksi, myös kertomusmenetelmää tukemaan. Kertomusprosessissa, sosiaalisessa yhteydessä, korostuu vaihtoehtojen kerrostuma: kukin oppija tuo yhteiseksi jaettavaksi oman kokemuksensa ja tietonsa. Samassa prosessissa – arvottamatta puheenvuorojen sisältöä – kertyy ja ikään kuin valikoituu asian kannalta relevanttia tietoa. Tarina kaikkine sivupolkuineen on yhteinen ja edustaa näkemysten paljoutta. Lapset keksivät ihmeen lailla!   

Kouluopetuksessa ja kasvatuksessa yhden oppiaineen ja sen opetussuunnitelman sijaan museossa esillä olevaa asiaa ja ilmiötä voidaan usein avata eri oppiaineita integroiden, jolloin näkemys rikastuu – luonnontieteellinen museo avautuu moniääniseksi puheeksi. Esimerkiksi itäinen kuikka on paitsi järvien biologiaa, myös historiallista kansan tietoa, uskomuskulttuuria, äidinkielemme nimiperintöä, muotojen estetiikkaa, musiikin äänimaailmaa, miten vain haluamme – näkemisen mahdollisuuksia on runsaasti. Usein kuitenkin opettaja valitsee luokka-asteen ja tavoitteen mukaisesti ”sen kuikan”, jota hän haluaa syvennettävän – tai ehkäpä ryhmä perehtyy integroidusti kaikkeen kuikassa: esitellään laji ja ihmisen suhde siihen.

Opetussuunnitelmaan sidottuna kuikkatieto, -kokemukset ja -tarinat voisivat heijastella alueellista itäsuomalaista luonto-kulttuuri-identiteettiä. Museon ja eri oppiaineiden opettajien yhteistyöllä prosessi voi tuoda esiin ympäristökulttuurin ja historiatiedon moninaisuutta sekä luonnon ja kulttuurin sidettä. Samalla se sivuuttaisi ”yhden tiedon vallan” ja toisi opetussuunnitelman yhteyteen moniäänisen mahdollisuuden: kaikki kielet saavat puhua. Asiaa tai ilmiötä lähestytään eri suunnista. 

Kuiik, kuiik, kuiikku, kuikka…

Erottavia tekijöitä ”loogisen tiedon”, empiiristen todisteiden sekä kokemuksellisuutta korostavien oppimiskäytäntöjen välillä on ehkä tarpeetonta korostaa.  Joka tapauksessa lienee toivottavaa, että prosessissa nousevat esiin kysymykset, pohdinnat ja tulkinnat.   


AVAA:KUIKKA, POHJOIS-SAVON
MAAKUNTALINTU
(pdf, 776kt)
(Kirjasta: Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto)

 


KUIKKAIN KARTTA
(pdf, 333kt)
(Kirjasta: Hämmästyttävä monimuotoisuus)

 


KUIKAT JA KONSTMANNIT
(pdf, 635kt)
Järvilinnun alkukantaisuus
- faktoja ja tarinaa
(Kirjasta: Hämmästyttävä monimuotoisuus)

 


KANSA KUIKAN PARISSA
(pdf, 189kt)
Ajan ja sään tietäjät
- kansan tietoa, tosiasioita
(Kirjasta: Hämmästyttävä monimuotoisuus)

 

vaakaviiva

Kokemuksellisuus ja kertomukset
– malleja ja käytäntöä
<<

 | 

II
KÄYTÄNNÖN SUUNNITELMIA, EHDOTUKSIA JA ESIMERKKEJÄ OPETUSAIHEIKSI JA TEEMOIKSI
>>

vaakaviiva

_DSC0071_OS2.jpg

Kuva Kuopion museon 100- vuotisnäyttelystä "Ajan tietäjiä – Ilmoja ja ilmiöitä" (2007).

 

 

 

 

 

 

022_wrightinkuikka_OS2.jpg

Kuikka. Wilhelm von Wright, teoksesta "Svenska Foglar", 1828.