KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

TUTKIVAA JA KOKEMUKSELLISTA OPPIMISTA JA KASVATUSTA – TOSIASIOITA JA LUOVAA KERTOMUSKULTTUURIA

Museossa voimme nähdä järjestyksen ja rakenteiden jäsentymistä ja alleviivata tämänkaltaista havainnoimista, vieden sitä myös oppikurssimaiseen suuntaan, valmiiksi annettuina ja omaksuttavina tietorakennelmina. Tämän lisäksi on olemassa monia muita näkemisen ja kokemisen tapoja sekä kieliä.

Smeds (2005) on esittänyt käsityksen museonäyttelyiden historiallisesta kehityskulusta. Ensimmäinen vaihe korosti tieteellistä taksonomisen luokittelevaa ja objektiivisuuteen pyrkivää näkemystä. Toisessa vaiheessa – elämyskulttuurin korostuessa tieteellisyyden lisäksi – kokemus ja ilmiöihin liittyvät kertomukset saivat sijaa, mutta alan totutut, usein varsin tieteelliset näkemykset ja käytännöt olivat edelleen keskeisessä asemassa. Kolmannessa vaiheessa näkökulma on entistä avoimempi, moniulotteinen, myös subjektiivisille näkemyksille avautuva.

 

 

vaakaviiva

Ympäristöesteettinen ja -eettinen näkökulma
<<

 | 

Luonto – monta näkökulmaa ja kokemusta, monta kieltä: biologiaa, kotiseututietoa, historiaa, äidinkieltä, estetiikkaa...
>>

vaakaviiva