KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

MUSEOAJATUS

Kokoelmat, tutkimus, opetus ja valistus

Luonnontieteellisten museoiden ydinajatuksena on edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä, tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä. Tehtävänä on koota aineistoa ja dokumentoida tietoa ympäristön tilasta ja sen muutoksista tutkimuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tarpeisiin. Lisäksi aineistoilla ja osaamisella on monia muita käyttötarkoituksia: opettaa, valistaa, herättää kysymyksiä, ajattelua ja vastuuta ympäristöstä, tuottaa älyllisiä haasteita, esteettisiä kokemuksia ja elämyksiä

Museon painotukset muuttuvat: Opetuksen ja valistuksen tehtävät saavat uusia näkökulmia ympäristötietoisuuden ja -vastuun lisääntyessä. Lisäksi erilaiset tietoyhteiskunnan ja sisältötuotannon hankkeet tarjoavat museotyölle kasvavia haasteita. Museot ovat myös pohtineet esinekeskeisyyden,  ilmiöiden ja ideoiden suhdetta toiminnassaan. Samoin on nostettu esille tieteellisyyden ja objektiivisuuden oheen henkilökohtaisten kokemusten ja elämysten maailma, subjektiiviset näkökannat, tunteet ja muistot sekä asioiden ja ilmiöiden vaihtoehtoiset tulkinnat ja merkitykset. Tiedon ja kokemuksen lähteinä ovat kaikkien aistien tuottamat havainnot.         

Yhtä kaikki: Museon välittämää tietoa ja kokemusta ei välttämättä anneta valmiina ohjelmina, vaan vaihtoehtoisina tulkintoina, prosessin omaisesti – tulkinta tai merkitys eivät ole lopullisesti määriteltyjä eivätkä pelkästään yhtä tieteenalaa koskevia. Akateemisen tiedon lisäksi tai sen sijaan tiedon ja kokemuksen syntyprosessissa subjektiiviset näkemykset saavat tilaa.       

 

vaakaviiva

TAVOITE JA LÄHTÖKOHTA
<<

 | 

Tänään ja tulevaisuudessa
>>

vaakaviiva