KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO


I
LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
OPETUS JA KASVATUS

Museon "reklaamitauluja" koululaiset ja Nuorten
Luonnonystävien jäsenet kantoivat kaduilla
markkina-aikaan 1920-luvulla.
TAVOITE JA LÄHTÖKOHTA

Tässä raportissa kartoitetaan ympäristökasvatuksen ja museo-opetuksen mahdollisuuksia muun museotyön osana. Näitä tehtäviä tarkastellaan Kuopion luonnontieteellisen museon näkökulmasta. Kyseinen museo on alansa ensimmäinen  maakunnallinen museo maassamme (perustanut Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys 1897). Sen toiminta painottui alun alkaen aktiivisesti kansanvalistukseen ja opetukseen. Voidaan perustellusti sanoa, että maamme luonnontieteelliseen museotyöhön liittyvä opetus ja valistus ovat vahvasti kuopiolaista syntyperää. Museo ja sen näyttelysuunnitelmat perustuivat pohdintoihin museon tehtävistä, koti- ja ulkomaisiin kokemuksiin sekä lopulta kirjalliseen asuun puettuun esitykseen ”Suunnitelma Kuopion museolle” (Ståhlberg 1901). ”Systemaatillisen paikallisosaston” lisäksi päätettiin esitellä yksittäisten eläinten ja eläinryhmien elämää rakentamalla erityisiä biologisia ryhmiä. Tällä tavoin ruokittiin luonnonilmiöiden havainnointia ja pohdintaa.

 

 

vaakaviiva

SISÄLLYS
<<

 | 

MUSEOAJATUS
Kokoelmat, tutkimus, opetus ja valistus
>>

vaakaviiva