KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

KOKOELMAT: Kasvi- ja sienikokoelmat: A. J. Melan kokoelma

 
koristeviiva

A. J. Melan kokoelma


Kuopiolainen A. J. Mela (J. A. Malmberg) (1846–1904) tutki luontoa ja harrasti kasveja koko elämänsä ajan. Hän tuli keruumatkoillaan laajalti tutuksi Kuopion ympäristössä, mutta teki luonnontieteellisiä matkoja myös Lappiin ja muualle Suomeen sekä mm. Vienaan, Kuolaan ja Karjalan Kannakselle.

Melan herbaario käsitti noin 15 000 arkillista kasvinäytteitä, joista vanhimmat ovat tiettävästi vuodelta 1864. Hän lahjoitti Luonnon Ystäväin Yhdistykselle ja sen luonnontieteelliselle museolle arvokkaat kokoelmansa, joita säilytettiin museon muista kokoelmista erillään. Lahjoitus edisti museon rakennussuunnitelmien toteutumista ja loi vankan perustan Kuopion luonnontieteellisen museon tieteellisille kokoelmille.kuva

« kokoelmat