KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

KOKOELMAT: Kirjasto

 
koristeviiva

KirjastoMuseolla on etenkin henkilökunnan omaan käyttöön tarkoitettu eläin- ja kasvitieteeseen painottunut tieteellinen kirjasto. Se sijaitsee toimiston, tieteellisten kokoelmien ja arkiston yhteydessä Myhkyrinkadulla. Lainoja voidaan sopimuksen mukaan antaa myös muille tutkijoille ja alan harrastajille. Tieteellisiä sarjajulkaisuja ei kuitenkaan lainata. Museo ottaa vastaan kirja-, sarja- ja eripainoslahjoituksia luonnontieteiden alalta.


Vuonna 2005 kirjaston kokonaiskartunta oli 586 nidettä. Näistä oli sarjoja ja aikakauslehtiä 351, kirjoja ja eripainoksia 234 nidettä. Järjestetyn kirjastomateriaalin kokonaismäärä oli vuoden 2005 lopussa 49 587 kpl. Lukuun eivät sisälly lehtileikkeet (3534 kpl), joita tallennettiin 468 kpl, eikä laajahko varastokirjasto. Kirjastolla oli 34 kotimaista ja 10 ulkomaista vaihtoyhteyttä.Yhteystiedot

Toimistosihteeri Helena Saarelainen

Tieteelliset sarjajulkaisut ja aikakauslehdet« kokoelmat