KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

KOKOELMAT: Kasvi- ja sienikokoelmat

 
koristeviiva

Kasvi- ja sienikokoelmat


Museon kasvi- ja sienikokoelmien perustan muodostavat Luonnon Ystäväin Yhdistyksen aktiivisen toiminnan tuloksena syntyneet kokoelmat, jotka tulivat tunnetuiksi laajalti maamme luonnontieteilijöiden piirissä. Kokoelmien pohjana olivat aluksi Kuopiossa vaikuttaneiden innokkaiden luonnonharrastajien putkilokasveja sisältävät lahjoitukset, joista merkittävimpiä ovat A. J. Melan kokoelma, O. A. F. Lönnbohmin Siperiasta keräämä materiaali sekä J. Pekkarisen keltanokokoelma. Muita 1900-luvun huomattavia kuopiolaisia botanisteja ja samalla museon kokoelmien kartuttajia olivat mm. H. Roivainen, K. Enwald, K. Linkola ja M. J. Kotilainen.

Kasvikokoelmien sijoituspaikkaa muutettiin aluksi useaan otteeseen, kunnes vuonna 1907 ne siirrettiin muiden luonnontieteellisten kokoelmien ohella kaupungin rakennuttamaan museotaloon Kauppakadulle. Vuodesta 1983 lähtien kasvikokoelmat ovat sijainneet luonnontieteellisen museon uusissa tiloissa Myhkyrinkadulla.

Vastuu luonnontieteellisten kokoelmien hoidosta ja kartuttamisesta siirtyi 1970-luvulla Kuopion kaupungin palkkaamalle henkilökunnalle. Nykyisin kasvi- ja sienikokoelmia kartutetaan aktiivisesti etenkin erilaisten tutkimus- ja yhteistyöhankkeiden yhteydessä, vaikka vieläkin huomattava osa museonäytteistä saadaan lahjoituksina ja museoiden välisen vaihtotoiminnan kautta.

A. J. Melan kokoelma
O. A. F. Lönnbohmin Siperian materiaali
J. Pekkarisen keltanokokoelma
Tyyppinäytteet

Kasvi- ja sienikokoelmat

Järjestettyihin kasvikokoelmiin sisältyi vuoden 2009 lopussa näytteitä seuraavasti:

putkilokasvit 154 928näytettä
sammalet 57 594"
kasviplankton496"
kävyt95"
jäkälät 27 957"
muut sienet 21 308"

yhteensä 262 378näytettä

Yhteystiedot, kokoelmalainat

Sienet ja jäkälätMuseonjohtaja Pertti Renvall
KasvitIntendentti Outi Vainio


kuva

kuva

« kokoelmat