KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

KOKOELMAT: Eläinkokoelmat

 
koristeviiva

Eläinkokoelmat

 

Museon eläinkokoelmat saivat alkunsa Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa 20.2.1887, jolloin maisteri Benjamin Ståhlberg lahjoitti perustettavalle museolle kolme täytettyä pöllöä. Seuraava sysäys kokoelmien kartuttamiselle oli A. J. Melan 1901 tekemä lahjoitus, joka sisälsi kasvi- ja kivimateriaalin lisäksi hyönteis- ja linnunmunakokoelmat. Museotalon valmistuttua vuonna 1907 yhdistys alkoi innolla koota ja pystyttää näyttelykokoelmia. 1960-luvulle jatkuneen vilkkaan keräilytoiminnan tuloksena museoon koottiin kansallisesti merkittävät eläinkokoelmat. Kokoelmiin sisältyi em. Melan aineiston lisäksi runsaasti Petsamosta kerättyä materiaalia, lintuja, hyönteisiä (jääkärimajuri Irmer Forsius) kaloja ja vesiselkärangattomia (kouluneuvos Paavo Nederström), kymmeniä kanalintujen värimuunnoksia ja risteymiä, joita hankittiin mm. ostamalla niitä torilta, sekä monien hyönteiskeräilijöiden (mm. Rabbe Elfving, Antti Pekkarinen, Jussi Kolehmainen, J. Laine) lahjoituksia.

1960-luvun lopussa eläinkokoelmat käsittivät noin 1500 selkärankaisnäytettä, 22 000 hyönteisnäytettä, 5000 näytettä muita selkärankaisia ja A. J. Melan munakokoelman noin 300 lintulajista. 1970-luvulla vastuu kokoelmien hoidosta ja kartuttamisesta siirtyi Kuopion kaupungin palkkaamalle henkilökunnalle. Kokoelmien kartuttamisen painopiste siirtyi tieteellisiin näytteisiin. Selkärankaiset konservoidaan nahkapreparaateiksi tai ne pannaan säilytysnesteeseen. Kaikista lajeista pyritään hankkimaan kattavia sarjoja. Kokoelmiin sisältyy fil.tri Uolevi Skarenin keräämä laaja pikkunisäkäsaineisto. Hyönteiset kerätään populaationäytteinä, ja pääsääntöisesti ne liittyvät tiettyihin tutkimuksiin tai selvityksiin. Henkilökunnan toimesta perhosia on kerätty runsaat 200 000, päivänkorentoja yli 100 000, vesiperhosia noin 11 500, kovakuoriaisia noin 60 000 näytettä.

Museon henkilökunnan oman keruutoiminnan lisäksi kokoelmiin on saatu ostoina tai lahjoituksina useita merkittäviä perhosharrastajien kokoelmia, joista merkittävimpiä ovat asessori Mauri Konosen kokoelma, runsaat 8 000 perhosta, ylivääpeli Niilo Nauhan kokoelma, noin 5 000 yksilöä kaikista hyönteisryhmistä, Kalevi Leskisen kokoelma n. 6 000 perhosta, ekonomi Eino Räsäsen kokoelma noin 100 000 yksilöä kaikista hyönteisryhmistä eri puolilta maapalloa ja maisteri Osmo Peltosen kokoelma runsaat 36 000 perhosta aikuisia, toukkia ja koteloita. Räsäsen kokoelman omistaa Kuopion yliopisto ja se on sijoitettu luonnontieteelliseen museoon.


Vuoden 2008 lopussa eläinkokoelmissa oli yhteensä 644 080 näytettä seuraavasti:

nisäkkäät 9 378
linnut 6 395
lintujen munat4 847
kalat 4 316
matelijat ja sammakkoeläimet85
luut601
mahanäytteet623
lintuhavainnot12 412
perhoset 330 430
päivänkorennot114 787
muut hyönteiset115 742
muut selkärangattomat 44 464

yhteensä 644 080

Tyyppinäytteet ja merkittäviä keräilijöitä

Museon eläinkokoelmissa säilytetään seuraavien perhoslajien tai -alalajien tyyppinäytteitä:

Eudonia aequalis Kyrki & Svensson, paratype
Apatura ilia ssp. minerva, 3 koirasta, paratype
Apatura clytie ssp. juno, 4 koirasta, paratype
Apatura clytie ssp. juno, ab. claire, 1 yksilö, paratype

Yhteystiedot, kokoelmalainat

Hyönteiset ja muut selkärangattomat
Intendentti Jukka Kettunen
 
Selkärankaiset
Museonjohtaja Pertti Renvall


perhoset
Töyhtöhyypän munat, A.J.Mela 1902
pöllö
« kokoelmat