KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

JULKAISUT

 
koristeviiva

Julkaisut


Kuopion luonnontieteellinen museo harjoittaa toiminta-ajatustaan tukevaa julkaisutoimintaa. Museo julkaisee lähinnä yleistajuisia luonnontieteellisiä artikkeleita ja laajempia, varsinkin itäsuomalaiseen luontoon, luonnontutkimukseen ja luontoharrastukseen sekä museon omaan historiaan ja toimintaan liittyviä teoksia. Pääasiassa julkaistaan oman henkilökunnan tuottamia tekstejä. Lisäksi voidaan tuottaa mm. näyttelytoimintaa paremmin tukevia kaupallisempia tuotteita.

Julkaisujen päätarkoituksena on tehdä suomalaista luontoa, museon kokoelmia, tutkimustyötä, näyttelyitä ja muuta toimintaa tunnetuksi suurelle yleisölle. Tavallisen kansalaisen ohella julkaisujen tärkeitä kohderyhmiä ovat alan tutkijat, viranomaiset ja harrastajat sekä eri oppilaitokset.

Museo julkaisee tieteellisessä muodossa ilmestyvää suomenkielistä sarjaa Kulumus, jossa on julkaistu artikkeleita lähinnä alan tutkijoiden, viranomaisten ja harrastajien käyttöön. Laajempaa asiakaskuntaa palvelevassa sarjassa Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja on julkaistu laajempiakin teoksia. Sarjat ilmestyvät epäsäännöllisin välein, ja niiden ulkoasu voi vaihdella julkaisun aihepiirin ja tavoitteiden mukaan. Julkaisutoiminnassa voidaan hyödyntää myös museon kotisivuja.
kuva teoksesta Kuopion katoava kasvimaailma (2002)
« etusivu