KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

HISTORIA

 
koristeviiva
 

Kuopion luonnontieteellinen museo sai alkunsa 20.2.1897 Kuopio Luonnon Ystäväin Yhdistyksen kokoelmista ja on maamme luonnontieteellisistä museoista toiseksi vanhin. Museon perustajina olivat tuolloin Kuopiossa toimineet innokkaat luonnontieteilijät ja harrastajat. Toimittuaan aluksi kaupungin osoittamissa väliaikaisissa tiloissa museo muutti v. 1907 - Kuopion Isänmaallisen Seuran kansatieteellisten ja kultuurihistoriallisten kokoelmien ja kaupunginkirjaston kanssa - nykyiseen arkkitehti J.V. Strömbergin suunnittelemaan Kuopion Museo -rakennukseen. Rakennusta laajennettiin 1950- ja 1960-luvuilla ja vuosina 1968-72 se kunnostettiin yksistään museokäyttöön.

Luonnontieteellinen museo toimi alusta alkaen kaupungin taloudellisen tuen varassa, mutta v. 1968 museon ylläpito ja toiminta siirtyivät kokonaan Kuopion kaupungin omistukseen. Museo sai myös vakinaisen museonhoitajan viran, joka v. 1971 museolautakunnan perustamisen yhteydessä muutettiin museonjohtajan virkanimikkeeksi.

Museo toimi aluksi Kuopion museon luonnontieteellisenä osastona, mutta v. 1985 nimi muutettiin Kuopion luonnontieteelliseksi museoksi.

Hallinnollisesti Kuopion luonnontieteellinen museo on kuulunut kaupungin museonhoitajien toimintaa valvovan toimikunnan (1968-71), museolautakunnan (1971-92) ja kulttuurilautakunnan (1993) alaisuuteen. Vuodesta 1994 luonnontieteellinen museo on ollut osa Kuopion kaupungin ympäristötointa ja on siten ympäristölautakunnan alainen.
museorakennus (23K)


Kuopion museon luonnontieteellinen osasto vuonna 1927, kuva Paavo Nederström
 
» toiminta-ajatus 
 
« etusivu