KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

HENKILÖKUNTA: Pertti Renvall: Julkaisuluettelo

 
koristeviiva

JULKAISULUETTELO

Pertti Renvall

Halme, P., Kotiaho, J., Yli-Sirniö, A-L., Hottola, J., Junninen, K., Kouki, J. Lindgren, M., Mönkkönen, M., Penttilä, R., Renvall, P., Siitonen, J. & Similä, M. 2009:
Perennial polypores as indicators of annual and red-listed polypores. - Ecological Indicators 9: 256-266.

Renvall, P. 2008:
Lahopuun sienet. Maapuissa monimuotoinen sienilajisto. - Teoksessa: Piirainen, M. (toim.), Luonnossa - Kasvit 2: 248-250. Weilin+Göös Oy, Porvoo.

Renvall. P. 2008:
Sitkokäävät. - Teoksessa: Piirainen, M. (toim.), Luonnossa - Kasvit 2: 251. Weilin+Göös Oy, Porvoo.

Junninen, K., Kouki, J. & Renvall, P. 2008:
Restoration of natural legacies of fire in European boreal forests: an experimental approach to the effects on wood-decaying fungi. - Canadian Journal of Forest Research 38: 202-215.

Renvall, P. 2005:
Sienten ekologiaa. Metsät. - Teoksessa: Salo, P., Niemelä, T., Nummela-Salo, U. & Ohenoja, E. (toim.). Suomen helttasienten ekologia, levinneisyys ja uhanalaisuus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 769: 37-40.

Renvall, P. 2005:
Taxonomy of the Oligoporus hibernicus complex (Basidiomycota), with the new species O. parvus. - Karstenia 45: 91-102.

Sippola, A-L., Mönkkönen, M. & Renvall, P. 2005:
Polypore diversity in the herb-rich woodland key habitats of Koli National Park in eastern Finland. - Biological Conservation 126: 260-269.

Bernicchia, A., Renvall, P. & Arras, L. 2005:
Antrodiella ichnusana Bernicchia, Renvall & Arras species nova. - Teoksessa Bernicchia, A., Polyporaceae s. l. (Fungi Europaei 10), Edizioni Candusso, Alassio, Italy: 127-130.

Sippola, A-L., Mönkkönen, M., Renvall, P. & Kangasmäki, K. 2004:
Avainbiotoopin koon ja puuston rakenteen merkitys Kolin kansallispuiston kääpälajiston suojelulle. - Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 915: 73-90.

Niemelä, T., Kinnunen, J. & Renvall, P. 2003:
Phellodon secretus (Basidiomycota), a new hydnaceous fungus from northern pine woodlands. - Karstenia 43: 37-44.

Sippola, A-L., Lehesvirta, T. & Renvall, P. 2002:
Metsätalouden vaikutukset kääpälajistoon ja kääpien merkitys luonnon monimuotoisuuden indikaattoreina. - Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 858 (Tutkimuksia ekologisen informaation liittämisestä metsäsuunnitteluun): 9-23.

Renvall, P., Fagerstén, R., Knuutinen, J. & Vainio, O. 2002:
Kuopion katoava kasvimaailma. - Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 6. 208 s.
Lievestuore.

Sippola, A-L., Lehesvirta, T. & Renvall, P. 2001:
Effects of selective logging on coarse woody debris and diversity of wood-decaying polypores in eastern Finland. - Ecological Bulletins 49: 243-254.

Johannesson, H., Renvall, P. & Stenlid, J. 2000:
Taxonomy of the genus Antrodiella (Basidiomycetes) inferred from morphological and molecular data. - Mycological Research 104: 92-99.

Kõljalg, U. & Renvall, P. 2000:
Hydnellum gracilipes - a link between stipitate and resupinate Hymenomycetes. - Karstenia 40: 71-77.

Kotiranta, H. & Renvall, P. 2000:
Tuomo Niemelä - the polyporologist - turns sixty. - Karstenia 40: 7-8.

Sippola, A-L., Lehesvirta, T. & Renvall, P. 2000:
Poimintahakkuun vaikutukset tuoreen kankaan kuusikoiden kääpälajistoon Pohjois-Kainuussa. - Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 779: 15-28.

Sippola, A-L., Siitonen, J. & Renvall, P. 2000:
Metsän rakenteen ja metsänkäsittelyn vaikutukset lahopuun määrään ja laatuun sekä kovakuoriais- ja kääpälajistoon Lapin metsänrajametsissä. - Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 30: 115-141.

Sippola, A-L. & Renvall, P. 1999:
Wood-decomposing fungi and seed-tree cutting:
A 40-year perspective. - Forest Ecology and Management 115: 183-201.

Renvall, P. & Junninen, K. 1999:
Rigidoporus crocatus re-collected in Finland plus new records of other rare polypores (Basidiomycetes). - Karstenia 39: 33-35.

Renvall, P. & Kaaro, J. 1998:
Tyromyces fumidiceps – an addition to the polypore flora of North Europe. - Folia Cryptogamica Estonica 33: 123-126.

Niemelä, T., Renvall, P. & Hjortstam, K. 1998:
Hagenia abyssinica and its fungal decayers in natural stands. - Edinburgh Journal of Botany 55: 473-484.

Renvall, P. 1998:
Pisan käävät. Aphyllophoroid Basidiomycetes of Pisa. - Kulumus 13: 63-66.

Renvall, P. 1998:
Uhanalainen musteorakas (Sarcodon fuligineoviolaceus) löydetty Juankoskelta. - Kulumus 13: 67.

Renvall, P. 1998:
Rusokäävällä (Pycnoporellus fulgens) kaksi kasvupaikkaa Kuopiossa. - Kulumus 13: 69-70.

Renvall, P. 1998:
Kuopiossa Suomen pohjoisin rikkikääpä (Laetiporus sulphureus) ja Maaningalla eteläisin känsäorvakka (Cystostereum murraii). - Kulumus 13: 68-69.

Holmer, L., Renvall, P. & Stenlid, J. 1997:
Selective replacement between wood-rotting Basidiomycetes, a laboratory study. - Mycological Research 101: 714-720.

Renvall, P. 1996:
Pähkinänkääpä – Helsingin 132. kääpälaji – löydettävissä myös merenrantalepikoista. - Sienilehti 48: 46-47.

Renvall, P. 1995:
Community structure and dynamics of wood-rotting Basidiomycetes on decomposing conifer trunks in northern Finland. - Karstenia 35: 1-51.

Renvall, P. 1995:
Communities of wood-rotting Basidiomycetes on decomposing conifer trunks in northern Finland – new species and temporal dynamics. - Helsingin yliopiston kasvitieteen julkaisuja 20: 1-14.

Niemelä, T., Renvall, P. & Penttilä, R. 1995:
Interactions of fungi at late stages of wood decomposition. - Annales Botanici Fennici 32: 141-152.

Renvall, P. 1995:
An old collection of Antrodia primaeva (Basidiomycetes) from Russia. - Mycologia Helvetica 7: 3-6.

Dai, Y.C. & Renvall, P. 1994:
Changbai wood-rotting fungi 2. Postia amylocystis (Basidiomycetes), a new polypore species. - Annales Botanici Fennici 31: 71-76.

Renvall, P. 1994:
Ikimetsien lumo on lahoamisen tuomaa rikkautta. - Luonnontieteellisen keskusmuseon vuosikirja 1994: 27-30.

Niemelä, T. & Renvall, P. 1994:
Vanhat metsät, lahottajasienet ja rikkaan lajiston säilymisen ehdot. - Luonnon Tutkija 98: 174-179.

Renvall, P. & Niemelä, T. 1994:
Lahoamistavat – sienilajiston monimuotoisuutta kaatuneissa puunrungoissa. - Luonnon Tutkija 98: 186-193.

Renvall, P. & Niemelä, T. 1993:
Ocotea usambarensis and its fungal decayers in natural stands. - Bull. Jard. Bot. Nat. Belg. 62: 403-414.

Renvall, P. 1993:
Antrodia infirma, an addition to the Swedish polypore flora. - Windahlia 20: 35-37.

Renvall, P. 1992:
Basidiomycetes at the timberline in Lapland 4. Postia lateritia n. sp. and its rust-coloured relatives. - Karstenia 32: 43-60.

Renvall, P. & Niemelä, T. 1992:
Basidiomycetes at the timberline in Lapland 3. Two new boreal polypores with intricate hyphal systems. - Karstenia 32: 29-42.

Renvall, P., Renvall, T. & Niemelä, T. 1991:
Basidiomycetes at the timberline in Lapland 2. An annotated checklist of the polypores of northeastern Finland. - Karstenia 31: 13-28.

Renvall, P., Renvall, T. & Niemelä, T. 1991:
Basidiomycetes at the timberline in Lapland 1. Introduction. - Karstenia 31: 1-12.

Renvall, P. 1991:
Maapuiden lahottajasienisukkessio ja lahottajien uhanalaisuus. - Luonnon Tutkija 94: 61-63.
« henkilökunta