KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

HENKILÖKUNTA: Pertti Renvall

 
koristeviiva

Pertti Renvall

Museonjohtaja
FT, dosentti

Kuopion luonnontieteellinen museo
Myhkyrinkatu 22
70100 KUOPIO
gsm 044 7182 651
faksi 017 182 654
sähköposti pertti.renvall@kuopio.fi

Asiantuntemus

Käävät ja muut lahottajasienet
Metsäluonnon monimuotoisuus
Metsien ennallistaminen
Puistopuiden lahottajat
Putkilokasvit
Sienet
Linnut

Tutkimushankkeet

Kuopion uhanalaiset kasvit
Kuopion puistopuiden lahottajasienet
Puijon käävät
Ennallistamistoimien vaikutus Kuopion Vuorilammen metsien monimuotoisuuteen
Kääväkkäiden taksonomia, levinneisyys ja ekologia
Metsänhoidon vaikutukset lahottajasieniin
Tuli metsien rakenteen hoidossa ja monimuotoisuuden suojelussa
Lahottajasieniyhteisöjen rakenne ja dynamiikka Koilliskairan myrskytuhoalueilla

Julkaisuluettelo
 
« henkilökunta