KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

HENKILÖKUNTA: Jukka Kauppinen: Julkaisuluettelo

 
koristeviiva

JULKAISULUETTELO

Jukka Kauppinen

Biologisia kirjoituksia

Antikainen, E. O. , Kauppinen, J., Pohjolainen, L. & Räsänen, T. 1965:
Viiriäinen Riistavedellä. - Ornis Fennica 43: 139.

Kauppinen, J. 1967:
Piirteitä Riistaveden lintujärvien linnustosta. - Molekyyli 24: 49-50.

Kauppinen, J. & Lyytikäinen, A. 1972:
Pohjois-Savon kalasääskitilanne v.1971. - Savon Luonto 4: 13-19.

Kauppinen, J. 1973:
Muutamien Kiuruveden järvien linnuston suhteista. - Savon Luonto 5: 61-69.

Kauppinen, J. 1974a:
Yölaulajien esiintymisestä Pohjois-Savossa. - Savon Luonto 6: 35-38.

Kauppinen, J. 1974b:
Lintuhavaintoja Suonenjoelta. - Savon Luonto 6: 47.

Kauppinen, J. 1975a:
Sarvikuonokas tavattu Suonenjoella. - Savon Luonto 7: 25.

Kauppinen, J. 1975b:
Kysely uhanalaisten lintulajien esiintymisestä Pohjois-Savossa. - Savon Luonto 7: 25.

Kauppinen, J. 1975c:
Liito-orava Suonenjoella. - Savon Luonto 7: 26.

Kauppinen, J. 1976a:
Riistaveden lintujärvien linnusto (Summary: The breeding fauna of two eutrophic lakes in central Finland). - Lintumies 11: 46-50.

Kauppinen, J. 1976b:
Pohjois-Savon lintujärvet ja niiden suojelu. - Pohjois-Savon seutukaavaliiton julkaisuja A: 25, 29 s.

Kauppinen, J. & Tuomainen, J. 1977:
Pohjois-Savon linnuston faunistinen katsaus 1950-76. - Savon Luonto 9: 24-38.

Kauppinen, J. 1978:
Sorsalintujen pesivän kannan arviointimenetelmistä Pohjois-Savossa pesimäkauden alussa tehtyjen laskentojen peusteella. - Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, eläintieteen laitos. 99 s.

Kauppinen, J. & Tuomainen, J. 1978:
Pohjois-Savon linnuston faunistinen katsaus 1977. - Savon Luonto 10: 68-71.

Kauppinen, J. 1979a:
Vuorilammen ekologisen koealueen linnustosta. - Savon Luonto 11: 23-25.

Kauppinen, J. 1979b:
Linnuston seurantatutkimuksista. - Savon Luonto 11: 40-42.

Kauppinen, J. 1979c:
Luontaiselintarviketuotanto. - Pehmeä Teknologia 4: 7-11.

Kauppinen, J. 1979d:
Luontaiselintarviketuotanto. - Kuopion korkeakoulun ylioppilaskunnan julkaisuja 1: 40-45.

Kauppinen, J. & Tuomainen, J. 1979:
Pohjois-Savon linnuston faunistinen katsaus 1978. - Savon luonto 11: 43-45.

Kauppinen, J. 1980a:
Sorsalintujen pesivän kannan laskentametodeista ja niiden virhelähteistä. (Summary: Sources of error in estimation methods of breeding waterfowl populations). - Lintumies 15: 74-82.

Kauppinen, J. 1980b:
Esimerkki kartoitusmenetelmästä. Puijon alueen pesivän linnuston laskennat. - Siivekäs 1: 10-11.

Kauppinen, J. 1980c:
Sorsalintujen pesivän kannan laskentametodeista. - Siivekäs 1: 21-23.

Kauppinen, J. 1980d:
Muistio Pohjois-Savon seutukaavaliitolle Vieremän Kaatiaisen suojelumerkityksestä suunnitellun luonnonravinto- lammikkohankkeen johdosta. - Siivekäs 1: 31-32.

Kauppinen, J. 1980e:
Kaakkuri-inventointi kesällä 1980. - Siivekäs 1: 56.

Kauppinen, J. 1980f:
Ympäristövuoden mietteitä. - Siivekäs 1: 68.

Kauppinen, J. 1980g:
Kaakkuri-inventointi v. 1980. - Siivekäs 1: 105.

Kauppinen, J. & Kärenlampi, L. 1980:
Itä-Suomen mehiläistalous. - Savon Luonto 12: 49-59.

Kauppinen, J. & Tuomainen, J. 1980:
Pohjois-Savon linnuston faunistinen katsaus. - Siivekäs 1: 40-47.

Kauppinen, J., Kolehmainen, M. & Tuomainen, J. 1980:
Närhen kolopesintä Riistavedellä. - Siivekäs 1: 108.

Kauppinen, J. 1981a:
Itä-Suomen mehiläishoidon nykytila ja kehittämisnäkymät. - Mehiläistalous 36: 15-18.

Kauppinen, J. 1981b:
Luontaisviljelyn nykytila: Viljelijät, tilat, tuotanto, markkinointi ja viljelymenetelmät. - Kuopion korkeakoulu, Itä-Suomen luontaiselintarviketuotannon tutkimuksen tuloksia, 70 ss.

Kauppinen, J. 1981c:
Luontaiselintarviketuotantoa kehittämään. Luontaisviljely, mehiläistalous, keräilytuotteet. - Kuopion korkeakoulu, 112 ss.

Kauppinen, J. 1981d:
Talitiaiset tihutöissä mehiläispesillä. - Siivekäs 2: 145.

Kauppinen, J. 1981e:
Naurulokin pesä pellolla. - Siivekäs 2: 146.

Kauppinen, J. & Tuomainen, J. 1981:
Pohjois-Savon linnuston faunistinen katsaus 1980. - Siivekäs 2: 52-66.

Kauppinen, J. 1982a:
Kuikan esiintymisestä ja runsaudesta Pohjois-Savossa. - Siivekäs 3: 9-14.

Kauppinen, J. 1982b:
Naurulokin aggressiivisuudesta muita lajeja kohtaan. - Siivekäs 3: 118-119.

Kauppinen, J. & Ukkonen, M. 1982:
Puijon pesimälinnusto (Summary: The breeding avifauna of the forest area Puijo). - Kulumus 3: 1-80.

Kauppinen, J. & Tuomainen, J. 1982:
Pohjois-Savon linnuston faunistinen katsaus 1981. - Siivekäs 3: 47-55.

Savolainen, E., Kauppinen, J. & Skaren, U. 1982:
Sopulit - salaperäiset vaeltajat. -Kuopion museo, luonnontieteellisiä näyttelyjulkaisuja 2, 30 ss.

Kauppinen, J. 1983a:
Methods used in the census of breeding ducks in Northern Savo (Finland) at the beginning of the breeding season. - Finnish Game Res. 40: 49-81.

Kauppinen, J. 1983b:
Pohjois-Savon kuikkainventointi. - Siivekäs 4: 43-49.

Kauppinen, J. & Ukkonen, M. 1983:
Puijon pesimälinnusto selvitetty. - Siivekäs 4: 84-89.

Kauppinen, J. & Tuomainen, J. 1983:
Pohjois-Savon linnuston faunistinen katsaus 1982. - Siivekäs 4: 56-65.

Kauppinen, J. 1984a:
Järvilinnuston seurannan kehittäminen. - Siivekäs 5: 69-71.

Kauppinen, J. 1984b:
Vuosikymmenen takaa. - Siivekäs 5: 72-73.

Kauppinen, J. 1984c:
Pohjoissavolaista lintuharrastusta. - Siivekäs 5: 87-91.

Kauppinen, J. 1984d:
Pohjois-Savon järvilinnustosta. - Siivekäs 5: 104-110.

Kauppinen, J. & Pakarinen, R. 1984:
Pohjois-Savon kuikat. - Siivekäs 5: 111-116.

Tiainen, J., Toivanen, J. & Kauppinen, J. 1984:
Karujen pikkujärvien vesilinnusto Etelä- ja Keski-Suomessa. - Siivekäs 5: 150-153.

Skarén, U., Savolainen, E., Jäderholm, K. & Kauppinen, J. 1984:
Metsäsopulin (Myopus schisticolor) esiintymisestä ja vaelluksista Savossa 1963-83 (Summary: On the occurrence and migration of the wood lemming (Myopus schisticolor) in Savo in 1963-83). - Kulumus 6: 5-22.

Kauppinen, J. 1986a:
Vesilinnusto järvien tilan arvioinnissa ja seurannassa. - Lintumies 21: 132-139.

Kauppinen, J. 1986b:
Vesilintujen elinympäristön valinta. - Linnut 1986, I Suomen lintutieteen kongressi: 14.

Kauppinen, J. & Tuomainen, J. 1986:
Laulujoutsenen leviämishistoria, esiintyminen ja elinympäristö Pohjois-Savossa. - Siivekäs 7: 33-39.

Kauppinen, J., Koskimies, P. & Väisänen, R.A. 1986:
Vesilintujen kiertolaskentaohjeet. - Kirjassa: Koskimies, P. & Väisänen, R.A. (toim.), Linnustonseurannan havainnointiohjeet. Helsingin yliopiston eläinmuseo, ss. 42-48.

Kauppinen, J. & Tuomainen, J. 1987:
Vesipääsky pesi Kiuruvedellä. - Siivekäs 8: 36-37.

Lammi, E., Kauppinen, J., Koskimies, P., Väisänen, R.A. & Wikman, M. 1987a:
Vesilintukantojen kehitys ja poikastuotanto kesällä 1987. - Riistantutkimusosaston tiedote 68: 1-5.

Lammi, E., Kauppinen, J., Koskimies, P., Väisänen, R.A. & Wikman, M. 1987b:
Ennakkotietoja kesän 1987 vesilintulaskennoista. - Lintumies 22: 172.

Lammi, E., Kauppinen, J., Koskimies, P., Pöysä, H. & Väisänen, R.A. 1988:
Population monitoring of the Finnish waterfowl in 1986-87. - Lintumies 23: 61-65 (in Finnish with English summary).

Kauppinen, J., Koskimies, P. & Väisänen, R.A. 1991:
Waterfowl round count. Kirjassa: Koskimies, P. & Väisänen, R.A., Monitoring bird populations. Zoological Museum, Finnish Museum of Natural History, Helsinki, ss. 45-53.

Kauppinen, J. 1993:
Densities and habitat distribution of breeding waterfowl in boreal lakes in Finland. - Finnish Game Res. 48: 24-45.

Kauppinen, J. & Väisänen, R.A. 1993:
Ordination and classification of waterfowl communities in south boreal lakes. - Finnish Game Res. 48: 3-23.

Kauppinen, J. 1994:
Yöhaikara, aromerikotka, madeirankeiju... Lintuharvinaisuuksia Kuopion luonnontieteellisen museon kokoelmista. - Kuopion luonnontieteellinen museo, näyttelyluettelo.

Kauppinen, J. 1995a:
Temporal variation in the wetland waterfowl communities of the Finnish lake district. - Ornis Fennica 72: 145-153.

Kauppinen, J. 1995b:
Seuraisimmeko yhteisöjä? Vesilintuyhteisöjen dynamiikkaa. - Linnut 1995, III Suomen lintutieteen kongressi, Oulu: 20.

Kauppinen, J. 1997a:
Structure of breeding waterfowl communties in boreal lakes. An approach to monitoring waterfowl communities. - Kuopio University Publications C. Natural and Environmental Sciences 59. 56 s.

Kauppinen, J. 1997b:
Wigeon, Anas penelope. Kirjassa: Hagemeijer, W.J.M. & Blair, M.J. (eds.), The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance. p. 86-87. T. & A. D. Poyser.

Kauppinen, J. 1997c:
Tuli sotka suora lintu. - Suonne 1: 110-116.

Kauppinen, J. 1997d:
Karhu. - Multimedia, Kuopion luonnontieteellinen museo.

Kauppinen, J. & Pakarinen, R. 1997:
Black-throated Diver, Gavia arctica. Kirjassa: Hagemeijer, W.J.M. & Blair, M.J. (eds.), The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance. p. 2-3. T. & A. D. Poyser.

Berndt, R.K. & Kauppinen, J. 1997:
Pintail, Anas acuta. Kirjassa: Hagemeijer, W.J.M. & Blair, M.J. (eds.), The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance. p. 95-96.

Kauppinen, J. 1998:
Antti Reinikainen 1910-1998. Lintuekologian pioneeri. - Linnut 33 (4-5): 4-5.

Kauppinen, J. 1999:
Järvi-Suomen vesilinnuston historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. - Riistantutkimuksen tiedote 156: 4-6.

Kauppinen, J. & Ruokolainen, K. 1999:
Pitkä taival. Katkelmia Pohjois-Savon lintututkimuksen ja -harrastuksen historiasta. - Kirjassa Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto (Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 5, s. 9-61).

Kauppinen, J. & Väänänen, V.-M. 1999:
Factors affecting changes in waterfowl populations in eutrophic wetlands in the Finnish lake district. - Wildl. Biol. 5: 73-81.

Ruokolainen, K. & Kauppinen, J. 1999 (toim.):
Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto. - Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 5. 343 s.

Kauppinen, J. 1999:
Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto -kirjan lajiartikkeleita (myös yhdessä V.-M. Väänäsen ja P.Rungon kanssa). - Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 5.

Kauppinen, J. 2001:
Vanhimmat merkit maisemissa. - Käsikirjoitus.

Kauppinen, J. 2001:
Waterfowl communities in relation to stability of populations in oligotrophic and eutrophic lake types in the Finnish lake district. - Manuscript.

Kauppinen, J. 2002:
Miten näemme monimuotoisuutta? - Käsikirjoitus.

Kauppinen, J. 2002:
Kirrin tirritystä, koklolorotusta. - Linnut 37: 14-18.

Kauppinen, J. 2002:
Mitä pikkupönttöihin tulee... Kokeita ja kokemuksia metsistä ja pellonreunoilta. - Siivekäs 23: 27-29.

Kauppinen, J. 2003:
Havaintoja telkkäpoikueen "järjestyksestä". - Siivekäs 24 (painossa).

Kauppinen, J. 2003:
Yhdessäoloa, liikkumista... Joutsenperheen vaihtoehdot. - Siivekäs 24 (painossa).

Kauppinen, J. 2003:
Sata vuotta pohjankiislojen harharetkestä. - Suomen Luonto 62: 40-41.

Kauppinen, J. 2003:
Mies ja luonto. Lehtori Toivo Räsänen. - Siivekäs 24: 22-23.

Kauppinen, J., 2003:
Prosessien tarkoituksenmukaisuudesta ja kauneudesta. - Kerberos 3 (2/2003): 40-45.

Kauppinen, J. 2004:
Metsien ritarista lihasiaksi. Mitä voisimme tietää sikana olemisesta? - Suomen Luonto 12/2004: 4-9.

Kauppinen, J., 2004:
Yhdessäoloa, oleilua... Havaintoja telkkäpoikueen "järjestyksestä". - Siivekäs 25: 34.

Kauppinen, J., 2004:
Yhdessäoloa, liikkumista... Joutsenperheen vaihtoehdot. - Siivekäs 25: 34-35.

Kauppinen, J. 2005:
Mikä on paljon, mikä liian vähän? Lintukantojen arvioista laskentoihin. - Linnut -vuosikirja 2004: 137-138.

Kauppinen, J. 2005:
Merkkejä maisemassa. - Julkaisussa Lintukoto, Metsästä maailmalle, s. 6-11.

Kauppinen, J. 2005:
Avoin maisema. Ääriviivat, muodot, värit ja vaikutelmat. - Julkaisussa Lintukoto, Metsästä maailmalle, s. 48-51.

Kauppinen, J. 2005:
Olioiden ulottuvuudet. Museo ei jätä vastaamatta diversiteetin haasteeseen. - Museo 43 (1): 22-23.

Kauppinen, J. 2005:
Lintujen tiet. Luonnonhistoriallinen museo avautuu lapsille hämmästyttävänä havaintojen, kokemusten ja kertomusten maailmana. - Museo 43 (2): 36-38.

Kauppinen, J. 2006:
Laulujoutsenen voittokulku. - Siivekäs 26: 41-48.

Kauppinen, J. 2006:
Ja lintu ristittiin sirripeipposeksi. - Siivekäs 26: 49-50.

Kauppinen, J. 2006:
Kansanpuheesta seuranta-aineistoihin - käsityksiä metsäriistan paljoudesta ja vähyydestä. - Suomen Riista 52: 76-84.

Kauppinen, J. 2007:
Monta kieltä. Jukka Kauppinen kokoaa puhetta monimuotoisuudesta ja ilmiömuseosta. - Museo 45 (1): 22-24.

Kauppinen, J. 2007:
Tuomiojärven linnusto. - www.tuomiojärvi.fi (Tietoa Tuomiojärvestä, Pesivä linnusto)

Kauppinen, J. & Räsänen, S. 2007:
Metsien ja järvien mies. - Siivekäs 27: 46.

Kauppinen, J. 2007:
Terveisiä Vienasta. Vienan Väinämöinen, museon ystävä ja asiamies itäisen yhteyden avaajana. - Carelia -kulttuurilehti 1/2007: 145-151.

Kauppinen, J. 2007:
Hämmästyttävä monimuotoisuus. Luonnon tapahtumia, kansan tietoa, museohavaintoja. - Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 7: 1-238.

Kauppinen, J. 2008:
Tila, aika ja muutos: vesistö määrittelee lintulajiston. Riistapäivät 2008.

Kauppinen, J. 2008:
Puijo ja Kallaveden seudun näkymä (English summary: Puijo and a view of the Kallavesi district). - Kuopio-lehti 2/2008: 7-9, 30.

Kauppinen, J. 2008:
Maisemaa, metsää, linnunlaulua. Vaiheita Puijon tutkimuksesta ja suojelusta. http://www.kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/luontokasvatus/liitteet2/puijoe_juka_2008_2009.pdf

Kauppinen, J. 2009:
Tietoa, kokemuksia, kertomuksia. Luonnontieteellinen museo opetuksen ja kasvatuksen tukena. - http://www.kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/luontokasvatus/

Kauppinen, J. 2009:
Illansuun hetket. Kokoamme lasten kanssa yhteistä kertomusta museon parvella. - http://www.kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/luontokasvatus/liitteet/illlansuunhetket.html

Kauppinen, J. 2009:
Kansan tietoa kuikasta. - http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/gavia/kuikka_kansantietoa.shtml

Kauppinen, J. 2009:
Tuhansien järvien tuhannet kuikat. - Siivekäs 19: 13-14.

Kauppinen, J. 2009:
Kuikkain kansa. - Siivekäs 19: 14-16.

Kauppinen, J. 2009:
Järvilinnuston seurantaa. - Gavia 2: 9-12.
http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/gavia/ladattavat/gavia2.pdf (1,6Mt)

Kauppinen, J. 2009:
Monimuotoisuus, ajelehtiva merkitys
Borgesin, Calvinon ja Darwinin seurassa.
- Kerberos 4/2009: 10-15.

Kauppinen, J. 2010:
Muuttuva luontosuhde. Kalastaja kuikka - aikanaan myös vainottu. - Gavia 3: 6-13.
http://www.kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/pdf/muuttuva_luontosuhde_jk_g3.pdf (286kt, s.6-13)
http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/gavia/ladattavat/gavia3.pdf (960kt, koko lehti)

Kauppinen, J. 2010:
Elämää, elämiskeskuksia. Luonnontieteellinen museo opastaa.
- Julkaisussa Opastamisen historiaa. Pedafooni 2 B: 20-25.
http://www.kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/pdf/pedaali_pedafooni2B_20_25_35_38.pdf
(425kt, s.20-25 ja 35-38)

 

Muita kirjoituksia: museopedagogiikka, ympäristökulttuuri (ympäristökasvatus, ympäristötaide) sekä kaunokirjallisuus

1986: Opintokäynti museoon. Opas kouluille ja museoille. - Suomen museoliiton julkaisu, Helsinki. (toimituskunta)

1988: Kuopion museo. Opaskirja. (Tekstejä, toimituskunta)

1988: Kirjan taidesidonta. Näyttelyjulkaisu. Kuopion museo. (Toimitus ja taitto), 32 s.

1991: Kirkkovene (with English summary) - Kuopion kulttuurihistoriallisen museon julkaisuja 10, 134 s. (Kirjoittanut ja toim. Kauppinen, J., Riekki, H., Tikkanen, T. & Vuorikari, O.). Muita näyttelyjulkaisujen ja -monisteiden toimitustöitä sekä opetustehtäviä.

1996: Tulevaisuuden museossa. - Museoviraston julkaisu. (Kirjan asiantuntijatyöryhmän jäsen).

1992: Viisi runoa ja kuva. Runot Jukka Kauppinen, kuva Pauno Pohjolainen. Julk. Äänipeili. 1993: Five poets and a picture. Poets by Jukka Kauppinen. English draft. (Pohjoismaisen runouden katselmus, New York 1993).

1994: Poika ja perhonen. Julkaisussa Lentämisen kauneus. - Kuopion taidemuseon julkaisuja 18.

1994: Lentäminen on todellista. Julkaisussa Lentämisen kauneus. - Kuopion taidemuseon julkaisuja 18.

1997: Vastauksia Derridalle. - Fenix 1.

1997: Katkelma matkasta. - Fenix 1.

1997: Tuli sotka suora lintu. - Suonne.

1997: A.E. Miettisen aika. - Suonne.

1997: Runoja. - Fenix 1.

1998: Ruumiin kieli. Runokokoelma.

1999: Kesärunoja. - Fenix 3.

2001: Kulkija, sanoja taivasalla. - Toinen tie (Maisemagallerian julkaisu)

2001: Olemista, menemistä. - Se Käy (Liikkuvan taiteen näyttelyjulkaisu)

2002: Tunnistettu! (Kotkan asuntomessujen ympäristötaide- näyttelyn esitteessä)

2002: Kirrin tirritystä, koklolorotusta. - Linnut 37: 14-18.

2002: Maisema - oleminen. Luonnon havainnoista kohti puhetta ja kirjoitusta, käsite- ja ympäristötaidetta. - Taide 3/2002: 34-39.

2002: Olemista, liikettä. (Osia Puhuvan kulkijan puheesta, Liikkuvan taiteen näyttely "Se Käy", Ars Nova, Turku. - Fenix 6.)

2003: Prosessien tarkoituksenmukaisuudesta ja kauneudesta. - Kerberos 2/2003

2005: Merkkejä maisemassa. - Julkaisussa Lintukoto, Metsästä maailmalle, s. 6-11.

2005: Avoin maisema. Ääriviivat, muodot, värit ja vaikutelmat. - Julkaisussa Lintukoto, Metsästä maailmalle, s. 48-51.

2005: Olioiden ulottuvuudet. Museo ei jätä vastaamatta diversiteetin haasteeseen. - Museo 43 (1): 22-23.

2005: Lintujen tiet. Luonnonhistoriallinen museo avautuu lapsille hämmästyttävänä havaintojen, kokemusten ja kertomusten maailmana. - Museo 43 (2): 36-38.

2007: Monta kieltä. Jukka Kauppinen kokoaa puhetta monimuotoisuudesta ja ilmiömuseosta. - Museo 45 (1): 22-24.

2007: Terveisiä Vienasta. Vienan Väinämöinen, museon ystävä ja asiamies itäisen yhteyden avaajana. - Carelia -kulttuurilehti 1/2007: 145-151.

2009: Tietoa, kokemuksia, kertomuksia. Luonnontieteellinen museo opetuksen ja kasvatuksen tukena. - http://www.kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/luontokasvatus/

2009: Illansuun hetket. Kokoamme lasten kanssa yhteistä kertomusta museon parvella. - http://www.kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/luontokasvatus/liitteet/illlansuunhetket.html

2009: Vaahtopää ja musta aukko
Havaintoja tapahtumien kulusta.
- http://www.antimoni.fi/fi/art/veistokset/vaahtopää

2009: Monimuotoisuus, ajelehtiva merkitys
Borgesin, Calvinon ja Darwinin seurassa.
- Kerberos 4/2009: 10-15.

2010: Elämää, elämiskeskuksia. Luonnontieteellinen museo opastaa.
- Julkaisussa Opastamisen historiaa. Pedafooni 2 B: 20-25.
http://www.kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/pdf/pedaali_pedafooni2B_20_25_35_38.pdf
(425kt, s.20-25 ja 35-38)
« henkilökunta